Liturgia Godzin

Posiadana przez nas wiedza na temat autora:

Tytuł oraz imię i nazwisko Liturgia Godzin
Data urodzenia: -
Data śmierci: -
Publikacje: Brak danych

Nazwa Podtytuł
Przed Tobą, Ojcze, stajemy skruszeni
Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień
Przyjdź, o Zbawicielu świata
Raduj się, niebo, wesel się ziemio