Władco potężny, wierny Boże

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Władco potężny, wierny Boże, w swej dłoni dzierżysz losy świata. Zdobisz poranek blaskiem słońca i dajesz ciepło w dnia połowie.

2. Zgaś płomień gniewu i niezgody, zarzewie waśni i wzburzenia. Daj ciałom zdrowie i wytrwałość, pokojem obdarz nasze serca.

3. Spraw to, nasz Ojcze miłosierny, w jedności Ducha z Twoim Synem. Chwała niech będzie Trójcy Świętej przez wszystkie wieki nieskończone.