Ty jesteś, Chryste, życiem swych wybranych

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Ty jesteś Chryste, życiem   swych wybranych,  drogą, nadzieją zbawieniem, świętością;  Twórco pokoju, Ciebie wysławiamy  myślą i hymnem.

2.  Jesteś wszechmocny, naucz przeto wiernych,  co mogą czynić z miłości dla Ciebie,  aby służyli sercem i działaniem  pełniąc Twą wolę.

3.  Daj naszym czasom pokój Twój, o Panie,  wiarę umocnij i ulecz schorzałych,  przebacz upadłym, obdarz wszystkich ludzi  szczęściem na wieki.

4.  Chwała niech będzie Ojcu Najwyższemu  z Tobą, nasz Zbawco i Królu łagodny,  z Pocieszycielem, Duchem Przenajświętszym,  teraz i zawsze.