Według stałego porządku

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Według stałego porządku,  gdy trzecia przyszła godzina,  moc Boga w Trójcy zjawioną  wyznajmy sercem pokornym.

2.  Obyśmy wszyscy się stali  mieszkaniem Ducha Świętego,  który w tej właśnie godzinie  napełnił uczniów Chrystusa.

3.  Odtąd bezmiarem swej łaski  wzbogaca całe stworzenie  Ten, który dla nas w nagrodę  założył w niebie królestwo.

4.  Ojcu i Jego Synowi  z Najświętszym Duchem miłości  chwała, podzięka i hołdy  niech będą teraz i zawsze.