Złóżcie troski, żałujący Pone luctum


1. Złóżcie troski, żałujący Chrystusa umarłego! * Otrzyjcie już łzy roniący! Mamy Zmartwychwstałego! * Tysiącznych pociech przyczyna, * ogłoszona jest nowina.

Refren: Alleluja, alleluja. * Niechaj brzmi: Alleluja!

2. Niewiasty, które przy grobie były, to powiedziały, * że Chrystus w chwały ozdobie żyje już zmartwychwstały. * Stąd pociechy, stąd radości, * ustąpcie wszelkie żałości. Ref.
3. W dzień Pańskiego zmartwychwstania wiernym jawnie się stało, * że Zbawiciel po swej męce otoczony jest chwałą. * Serca, które się smuciły, * tryumf wyśpiewują miły. Ref.

Zaloguj się, aby dodać komentarz!