Chrystus, Chrystus, to nadzieja

Refren: Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza! * Umierając zło zwyciężył, pokój nam ogłasza! * On do Ojca nas prowadzi, * miłość czyni życia prawem; * Chrystus naszym jest pokojem, * naszym pojednaniem.
1. On jest Słowem nad wiekami, * pierworodnym pośród stworzeń. * Bóg przez Niego dał nam życie * i ukazał nam swą chwałę. Ref.
2. To On Głową jest Kościoła * i początkiem wszystkich rzeczy. * Zechciał Bóg, by cała Pełnia * w Jego Ciele zamieszkała. Ref.
3. Pokój przyszedł On budować * między ludźmi dobrej woli. * Z Bogiem znowu nas pojednał, * gdy na krzyżu oddał życie. Ref.
4. On jednoczy we wspólnocie, * przezwyciężył mur wrogości. * Jak Brat starszy nas prowadzi * do radości swego Ojca. Ref.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik MusicamSacram - - - pdf Pobierz
Śpiewnik MusicamSacram - - - png Pobierz
Śpiewnik MusicamSacram - - - xml Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz