Teofil Klonowski

Posiadana przez nas wiedza na temat autora:

Tytuł oraz imię i nazwisko Teofil Klonowski
Data urodzenia: 17.05.1805
Data śmierci: 30.09.1876
Publikacje: Brak danych

Nazwa Podtytuł
Czyńmy świętej Annie dzięki nieustannie Do św. Anny (26 lipca)
Różo z ogrodu raju rozkosznego Do św. Wawrzyńca (10 sierpnia)
Sławny Imienia Boga miłośniku Do św. Wawrzyńca (10 sierpnia)
Męczenniczko i dziewico Do św. Filomeny
Apostolskie prace, trudy Do św. Bartłomieja Apostoła
Aniele ziemski bez winy
Wielki odległych królestw Apostole Do św. Franciszka Ksawerego
Nazwa Podtytuł
Czyńmy świętej Annie dzięki nieustannie Do św. Anny (26 lipca)
Witaj, Pani, matko Matki
Wziętaś do Nieba, najłaskawsza Pani
Różo z ogrodu raju rozkosznego Do św. Wawrzyńca (10 sierpnia)
Sławny Imienia Boga miłośniku Do św. Wawrzyńca (10 sierpnia)
Męczenniczko i dziewico Do św. Filomeny
Wzięta do nieba Maryja Królowa, już jaśnieje w koronie
Ozdobo naszej ziemi, Stanisławie Do św. Stanisława Kostki
Mateuszu Apostole, ćwiczony w Jezusa szkole Do św. Mateusza Apostoła
Książe niebieski, święty Michale Do św. Michała Archanioła (29 września)