Czyńmy świętej Annie dzięki nieustannie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.
Śpiewnik Numer
Śpiewnik MusicamSacram 1689
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego 07_26
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI O ŚWIĘTYCH PAŃSKICH - PIEŚŃ XXII.