Raduj się, niebo, wesel się ziemio

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Raduj się niebo, wesel się ziemio, niech morze huczy i szumią rzeki. Niech hymn śpiewają góry i drzewa ku czci Chrystusa.

2. Także i człowiek, pełen nadziei, niech wielbi Pana, bo już jest blisko. I On przyniesie pokój bezmierny całemu światu.

3. Wkrótce ujrzymy nasze zbawienie, więc wznieśmy głowy, czekając z wiarą na jasne Słońce, które swym blaskiem rozproszy mroki.

4. Złóżmy podziękę Trójcy Najświętszej za dar wcielenia Bożego Słowa: Niech będzie Ojcu z Synem i Duchem wieczysta chwała.