Przed Tobą, Ojcze, stajemy skruszeni





Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Przed Tobą, Ojcze, stajemy skruszeni i obciążeni winami. A niosąc w sobie bezsilną samotność, szukamy Twojej pomocy.

2. Bo przecież jesteś troskliwym pasterzem i nie chcesz śmierci grzesznika. Lecz by się zwrócił do Ciebie w pokorze, a przez to życie otrzymał.

3. W tym świętym czasie powrotu do Ciebie, gdy dajesz łaskę pokuty. O miłosierdzie błagamy z nadzieją i zło naprawić pragniemy.

4. Potężne światło, jaśniejsze od słońca, którego tarcza już wschodzi. Wielbimy Ciebie, nasz Boże i Panie, w Najświętszej Trójcy Jedyny.