Przyjdź, o Zbawicielu świata

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Przyjdź, o Zbawicielu świata, i zdumionej ukaż ziemi tajemnicę narodzenia właściwego tylko Bogu.

2. Nie masz ojca pośród ludzi, gdyż poczęty jesteś z Ducha; Słowo stało się człowiekiem, biorąc ciało z czystej Matki.

3. Jesteś równy swemu Ojcu, lecz przyjąłeś postać sługi, by uleczyć ludzką słabość przez potęgę swojej mocy.

4. Już jaśnieje żłób Twój, Panie, nowe światło noc przenika, wiara, której zło nie zaćmi, niech zabłyśnie wśród ciemności.

5. Tobie, Chryste miłosierny, Twemu Ojcu i Duchowi, niech na wieki brzmi podzięka, chwała, cześć i uwielbienie.