Ludu kapłański

Refren: Ludu kapłański, ludu królewski, * zgromadzenie święte, ludu Boży, * śpiewaj Twemu Panu!

1. Tobie śpiewamy, o Synu umiłowany Ojca, * uwielbiamy Cię, Mądrości przedwieczna, * żywe Słowo Boga. Ref.
2. Tobie śpiewamy, jedyny Synu Maryi Panny, * uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz Bracie, * Tyś nas przyszedł zbawić. Ref.
3. Tobie śpiewamy, Mesjaszu przyjęty przez ubogich, * uwielbiamy Cię, o Chryste nasz Królu * cichy i pokorny. Ref.
4. Tobie śpiewamy, jedyny Pośredniku ludzkości, * uwielbiamy Cię, o Prawdo i Życie, * Drogo nas wiodąca. Ref.
5. Tobie śpiewamy, Arcykapłanie w Nowym Przymierzu, * uwielbiamy Cię, o Boże pokoju, * przez Krew Twego Krzyża. Ref.
6. Tobie śpiewamy, ożywcze źródło, dające łaskę, * uwielbiamy Cię, bo gasisz pragnienie, * żywa Wodo, Chryste. Ref.
7. Tobie śpiewamy, o winny Szczepie przez Ojca dany, * uwielbiamy Cię, o Krzewie ożywczy, * my Twe latorośle. Ref.
8. Tobie śpiewamy, prawdziwa Manno, dająca życie, * uwielbiamy Cię, o Chlebie żyjący, * któryś zstąpił z nieba. Ref.
9. Tobie śpiewamy, Pasterzu wiodący do królestwa, * uwielbiamy Cię, bo w jedno gromadzisz * wszystkie owce Twoje. Ref.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz