Idźcie na cały świat

Refren: Idźcie na cały świat * i nauczajcie wszystkie narody!

1. Żniwo wprawdzie wielkie, * ale robotników mało. * Proście więc Pana żniwa, * żeby wyprawił robotników na żniwo swoje! Ref.
2. Nie wyście Mnie wybrali, * ale Ja was wybrałem * i przeznaczyłem was na to, * abyście szli i owoc przynosili. Ref.
3. To wam przykazuję, * abyście się wzajemnie miłowali. * Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami Moimi, * jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Ref.
4. Jak Ojciec Mnie posłał, * tak i Ja was posyłam. * Weźmijcie Ducha Świętego * i bądźcie Moimi świadkami aż po krańce ziemi. Ref.
5. Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, * ten Mnie przyjmuje. * A kto Mnie przyjmuje, * przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Ref.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz