XXXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2019" w Białymstoku

Napisane w dniu 2019-01-12 14:46:21 przez jcuryllo.

Miejsce: Białystok , Opera i Filharmonia Podlaska
Data rozpoczęcia: 2019-05-15
Artysta: Fundacja Chórtownia
[PL] Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce.Festiwal w konkursowej formule organizujemy corocznie od 1982 r. Wzięło w nim dotychczas udział 869 chórów z 40 krajów Europy, Azji, Ameryki Płn., Afryki i Australii: Armenii, Australii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czarnogóry, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Kazachstanu, Kenii, Korei, Libanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W 1995 r. Ministerstwo Kultury nadało Festiwalowi kategorię zerową, stawiając go na równi  z Konkursem Chopinowskim i Międzynarodowym Festiwalem "Warszawska jesień". Celem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest prezentacja wysokich wartości artystycznych i duchowych muzyki cerkiewnej. Formuła Festiwalu stwarzająca okazję do dyskusji, spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania przyjaźni między uczestnikami z różnych środowisk - wzbogaca jego charakter o cele estetyczne i wychowawcze. W Festiwalu muzykę cerkiewną wykonują chóry bez względu na narodowość i wyznanie – a więc nie tylko wyznawcy prawosławia, ale również katolicy, grekokatolicy, protestanci, staroobrzędowcy, a także muzułmanie, buddyści, wyznawcy judaizmu. Otwartość Festiwalu, prezentowana różnorodność repertuarowa i kulturowa — to przykład wzajemnego szacunku i tolerancji, potwierdzający ideę imprezy jako Muzycznego  Forum Wschodu i Zachodu. Festiwal odbywa się pod Patronatem: Prezydenta RP i Ministra Kultury RP oraz pod Patronatem Artystycznym prof. Krzysztofa Pendereckiego.

[ENG]The organizer of the International Festival of Orthodox Church Music “Hajnówka” in Bialystok is the “Orthodox Church Music” Foundation in Hajnówka. We have held the Festival in a competition formula annually since 1982. So far, 869 choirs from 40 countries from Europe, Asia, North America, Africa and Australia have participated in the Festival. We hosted choirs from Armenia, Australia, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Egypt, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Italy, India, Iran, Israel, Kazakhstan, Kenya, Korea, Lebanon, Lithuania, Latvia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Russia, Romania, Serbia, Slovakia, Switzerland, Sweden, Ukraine, United Arab Emirates, United States. During the Festival orthodox church music is performed by the choirs regardless of their nationality or religion – we host not only orthodox church choirs, but also catholic, Greek catholic, protestant, old-believers’, as well as muslim, buddhist, jewish. The openness of the Festival, the variety of repertoire and cultural diversity is an example of mutual respect and tolerance, confirming the idea of the Festival as the Musical Forum of East and West. The aim of the International Festival of Orthodox Church Music “Hajnówka” in Bialystok is to present the great artistic and spiritual values of Orthodox Church music. Its program also creates opportunities for discussions, meetings, exchanges of experiences and forming new relationships between participants from different environments – thus enriching its aims with aesthetic and educational objectives. The Festival takes place under the Patronage of the President of Poland as well as the Patronage of the Polish Ministry of Culture and the Artistic Patronage of prof. Krzysztof Penderecki – one of the most prominent contemporary composers. Choirs participating in the Festival`s competition are judged by an international jury in the following categories: amateur (parish and secular), children and youth, music academies and professional. In 1995, the Ministry of Culture and National Heritage qualified the International Festival of Orthodox Church Music "Hajnówka" in Bialystok to the musical art events at the highest level, giving it a "zero category", same as International Fryderyk Chopin Piano Competition and thus the most famous Polish world music events.

Źródło: XXXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2019" w Białymstoku

Wcześniejsze Nowości

V FESTIWAL WIELKANOCNEJ PIEŚNI CHÓRALNEJ W SOPOCIE

V  FESTIWAL WIELKANOCNEJ PIEŚNI CHÓRALNEJ W SOPOCIE

ORGANIZATOR:
Sopocki Chór Kameralny Continuo
Parafia pw. WNMP Gwiazda  Morza w Sopocie

WSPÓŁORGANIZACJA:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w…

VI Międzynarodowy Konkurs Chóralny Muzyki Sakralnej

Serdecznie zapraszamy na VI Międzynarodowy Konkurs Chóralny Muzyki Sakralnej Carmen Fidei,
który odbędzie się 10-11.05.2019 w malowniczym Goniądzu, sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego.
 
Założenia i cele konkursu: popularyzacja…

International Choral Festival We Are Singing Cracow

The dates of festival are May 3-5th, 2019

We Are Singing Cracow is a non-competitive meeting of all choir categories. The choirs will participate for the joy of singing, and to share their music with other choirs and audience members. This…