VI Międzynarodowy Konkurs Chóralny Muzyki Sakralnej

Napisane w dniu 2019-01-12 14:46:21 przez jcuryllo.

Miejsce: Goniądz , Kościół pw. św. Agnieszki w Goniądzu
Data rozpoczęcia: 2019-05-10
Artysta: Chór Tibi Domine parafii św.Agnieszki w Goniądzu
Serdecznie zapraszamy na VI Międzynarodowy Konkurs Chóralny Muzyki Sakralnej Carmen Fidei,
który odbędzie się 10-11.05.2019 w malowniczym Goniądzu, sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego.

 
Założenia i cele konkursu:
 • popularyzacja religijnej pieśni chóralnej
 • promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej o przeznaczeniu liturgicznym
 • podnoszenie poziomu wykonawczego zespołów chóralnych
 • wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między zespołami
 • promocja miasta i regionu
 
Warunki zgłoszenia:
W festiwalu mogą wziąć udział chóry i zespoły wokalne. Warunkiem uczestnictwa
w przesłuchaniach konkursowych jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, do której należy dołączyć:
 • 5 kopii partytur utworów zgłoszonych do konkursu
 • informacje o zespole (nagrody i wyróżnienia)
 • fotografię zespołu
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 kwietnia 2019 r.
Zgłoszenia oraz partytury prosimy przesyłać na adres:
            Michał Rajewski
            19-110 Goniądz
            ul. Szpitalna 31
lub w wersji elektronicznej na adres: michal-baryton@wp.pl
 
Kategorie:
 • zespoły wokalne (do 12 osób)
 • chóry jednorodne
 • chóry parafialne
 • chóry mieszane (od 18 osób)
 • chóry kameralne (12-18 osób)
 • chóry młodzieżowe (14-21 lat)
 • chóry dziecięce (do 14 lat)
 • chóry akademickie
Chóry mogą brać udział maksymalnie w trzech kategoriach (np. parafialny, młodzieżowy, mieszany)
 
Warunki uczestnictwa:
 • o zakwalifikowaniu zespołu do konkursu decydować będzie komisja artystyczna na podstawie oceny dotychczasowych osiągnięć artystycznych oraz zgłoszonego repertuaru konkursowego
 • o decyzji komisji artystycznej chóry zostaną poinformowane do 8 kwietnia 2019 r.
 • zakwalifikowane zespoły zobowiązane są do wpłaty akredytacji na konto organizatorów w wysokości 350 zł za pierwszą kategorię oraz 200 zł za każdą kolejną do dnia 15 kwietnia 2019 r. (numer konta zostanie podany wraz z decyzją
  o kwalifikacji), opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa
 
Repertuar i przebieg konkursu:
 • repertuar powinien obejmować utwory a cappella z różnych epok
 • można wykonać jeden utwór w monodii religijnej, np. chorał gregoriański
 • można wykonać jeden utwór z akompaniamentem instrumentu
 • chór zobowiązany jest do wykonania utworów wyłącznie o tematyce religijnej, czas występu nie może przekroczyć 20 minut
 • przesłuchania konkursowe odbywać się będą w dniach: piątek 10 maja 2019 r.
  w godzinach 19.00 - 21.00, sobota  11 maja 2019 r. w godzinach 12.00 - 17.00
 • kolejność występów konkursowych określa organizator w uzgodnieniu z dyrygentami zgłoszonych chórów (na karcie zgłoszenia można zaznaczyć wybór: piątek lub sobota)
 • konkurs zakończy uroczysta Msza Święta o godzinie 18:00, po której nastąpi ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz koncert laureatów
 
Jury konkursu:
 • jury składać się będzie z doświadczonych chórmistrzów
 • skład jury będzie podany do wiadomości przed rozpoczęciem konkursu
 • jury oceniać będzie: intonację, dynamikę, agogikę, dykcję, emisję głosu, kulturę brzmienia, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności oraz ogólny wyraz artystyczny.
 
Nagrody i wyróżnienia:
 • Grand Prix dla najwyżej ocenionego zespołu – 3000 zł
 • Złoty Dyplom od 90 - 100 punktów
 • Srebrny Dyplom od 75 - 89,9 punktów
 • Brązowy Dyplom od 60 - 74,9 punktów
 • nagroda dla najlepszego chóru z zagranicy
 • nagroda za najlepsze wykonanie utworu Stanisława Moniuszko
 • nagroda specjalna dla najlepszego dyrygenta VI Międzynarodowego Konkursu Chóralnego Muzyki Sakralnej Carmen Fidei
 • jury ma prawo przyznać inne nagrody specjalne i wyróżnienia
 • organizator w porozumieniu z jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród
 • postanowienia jury są ostateczne
 
Organizatorzy zapewniają:
 • dyplom uczestnictwa i pamiątkową statuetkę dla każdego chóru uczestniczącego
  w konkursie
 • salę do rozśpiewania dla każdego zespołu
 • opiekunów - pilotów dla każdego chóru
 • miejsca parkingowe
 • poczęstunek: kawę, herbatę i ciastko
 • rezerwację noclegów (dodatkowo płatnych) odnotowanych w karcie zgłoszenia
 
Postanowienia końcowe:
 • koszty przejazdu uczestnicy pokrywają z własnych środków
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki uczestników oraz przedmioty
  do nich należące, tak podczas podróży, jak i w czasie trwania konkursu
 • za nagrania audio i audiowizualne podczas konkursu oraz za dalsze ich odtwarzanie
  i rozpowszechnianie chóry, zespoły i dyrygenci nie otrzymują honorarium
 • organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia warunków konkursu
 • nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
 
Dyrektor artystyczny:
            Michał Rajewski                                         
            19-110 Goniądz                                             tel. 663-802-034
            ul. Szpitalna 31                                              e-mail:  michal-baryton@wp.pl
           
Dyrektor organizacyjny:
            Anna Rosińska                                             tel. 508 847 816
                                                                                   e-mail: a.rosinska89@wp.pl

Karta zgłoszenia oraz regulamin do pobrania:
http://www.carmenfidei.pl/vi-miedzynarodowy-konkurs-choralny-muzyki-sakralnej/
 

Źródło: VI Międzynarodowy Konkurs Chóralny Muzyki Sakralnej

Wcześniejsze Nowości

International Choral Festival We Are Singing Cracow

The dates of festival are May 3-5th, 2019

We Are Singing Cracow is a non-competitive meeting of all choir categories. The choirs will participate for the joy of singing, and to share their music with other choirs and audience members. This…

We Are Singing Cracow

The dates of festival are May 3-5th, 2019

We Are Singing Cracow is a non-competitive meeting of all choir categories. The choirs will participate for the joy of singing, and to share their music with other choirs and audience members. This…

Vivat Academia - Festiwal Chórów Studenckich

Idea zorganizowania Festiwalu Chórów Studenckich Vivat Academia narodziła się wśród śpiewaków Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej pod wpływem tęsknoty za możliwością prezentacji i konfrontacji życia muzycznego ośrodków studenckich. Inicjatywa…