V FESTIWAL WIELKANOCNEJ PIEŚNI CHÓRALNEJ W SOPOCIE

Napisane w dniu 2019-01-12 14:46:21 przez jcuryllo.

Miejsce: Sopot , Gwiazda Morza
Data rozpoczęcia: 2019-05-11
V  FESTIWAL WIELKANOCNEJ PIEŚNI CHÓRALNEJ W SOPOCIE

ORGANIZATOR:
Sopocki Chór Kameralny Continuo
Parafia pw. WNMP Gwiazda  Morza w Sopocie

WSPÓŁORGANIZACJA:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Gdański

REGULAMIN

ZAŁOŻENIA I CELE FESTIWALU

- popularyzacja polskiej i obcej sakralnej twórczości chóralnej związanej z okresem wielkanocnym
  tradycji chrześcijańskiej.
- promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej o przeznaczeniu liturgicznym.
- kultywowanie pieśni nawiązujących do okresu wielkanocnego. 
- podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych.
- dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów.
- promocja działalności artystycznej miasta Sopotu.

WARUNKI ZGŁOSZENIA

W festiwalu mogą brać udział wyłącznie zespoły i chóry amatorskie.
Festiwal Pieśni Wielkanocnej będzie miał formułę konkursu.
Warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniach konkursowych jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, do której należy dołączyć:
-4 kopie partytur utworów zgłoszonych do konkursu
- informacje o zespole i dyrygencie.
-fotografie zespołu.
-aktualne nagranie CD/DVD ,  mp3 z  3 utworami (link YouTube)

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 kwietnia 2019 r.
Zgłoszenia oraz partytury prosimy przesyłać na adres:

IV Festiwal Wielkanocnej Pieśni Chóralnej
Parafia pw. WNMP Gwiazda Morza
ul. Kościuszki 19
81-704 Sopot
Zgłoszenia można przesłać w wersji elektronicznej na adres: continuo@wp.pl
Partytury proszę przesłać pocztą tradycyjną!

WARUNKI UCZESTNICTWA

O zakwalifikowaniu do konkursu decydować będzie komisja artystyczna na podstawie przesłanego nagrania (co najmniej 3 utworów z ostatnich 2 lat), oceny dotychczasowych osiągnięć artystycznych oraz zgłoszonego repertuaru konkursowego.

O decyzji komisji artystycznej chóry zostaną poinformowane do 13 kwietnia  2019 r.

 OPŁATA AKREDYTACYJNA  300zł  - do 17 kwietnia 2019 r.  

Jury oceniać będzie: intonację, emisję głosu, dykcję, dynamikę, agogikę, interpretację, dobór repertuaru i jego stopień trudności, ogólny wyraz artystyczny.

Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają z własnych środków.
Organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia.
Za nagrania audio i audiowizualne podczas konkursu oraz za dalsze ich odtwarzanie
 i rozpowszechnianie chóry, zespoły i dyrygenci nie otrzymują honorarium.

REPERTUAR

Każdy chór zobowiązany jest do przygotowania co najmniej trzech utworów a cappella
o tematyce religijnej w tym dwóch nawiązujących do okresu wielkanocnego (dopuszcza się opracowanie Alleluja).
-pozostałe utwory powinny być utrzymane w podobnym charakterze (tzn. z wyłączeniem kolęd, utworów o tematyce adwentowej, pokutnej, pasyjnej),
-repertuar przesłany na karcie zgłoszenia nie podlega zmianom.
-czas występu nie może przekroczyć 15 minut (z wejściem i zejściem).

JURY

Jury składać się będzie z doświadczonych chórmistrzów, którzy powołani będą przez organizatorów.
Postanowienia jury są ostateczne.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Jury będzie oceniać wystąpienia festiwalowe stosując skalę punktową.

Gran Prix - dla najwyżej ocenionego zespołu
Złoty Dyplom za 90-100 punktów
Srebrny Dyplom za 80-89 punktów
Brązowy Dyplom za 70-79 punktów

Jurorzy mogą przyznać także nagrody specjalne i wyróżnienia.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Adres do korespondencji:
V Festiwal Wielkanocnej Pieśni Chóralnej
Parafia Gwiazda Morza
ul. Kościuszki 19
81-704 Sopot
mailto: continuo@wp.pl
tel. 601 224 525 

dyrektor artystyczny festiwalu
dr Arkadiusz Wanat
 

Źródło: V FESTIWAL WIELKANOCNEJ PIEŚNI CHÓRALNEJ W SOPOCIE

Wcześniejsze Nowości

VI Międzynarodowy Konkurs Chóralny Muzyki Sakralnej

Serdecznie zapraszamy na VI Międzynarodowy Konkurs Chóralny Muzyki Sakralnej Carmen Fidei,
który odbędzie się 10-11.05.2019 w malowniczym Goniądzu, sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego.
 
Założenia i cele konkursu: popularyzacja…

International Choral Festival We Are Singing Cracow

The dates of festival are May 3-5th, 2019

We Are Singing Cracow is a non-competitive meeting of all choir categories. The choirs will participate for the joy of singing, and to share their music with other choirs and audience members. This…

We Are Singing Cracow

The dates of festival are May 3-5th, 2019

We Are Singing Cracow is a non-competitive meeting of all choir categories. The choirs will participate for the joy of singing, and to share their music with other choirs and audience members. This…