Bazylika Metropolitalna Wniebowzięcia NMP (Архікафедральна базиліка Успіння Пресвятої Діви Марії) Lwów (Львів) (Львівська область)

Prospekt (przed remontem)

Prospekt (przed remontem)

Opis Instrumentu

I. Historia

Dzisiejszą archikatedrę rozpoczęto budować prawdopodobnie w 1356 r., a zakończono dopiero w 1492 r. Pierwsza wzmianka o organach pochodzi z roku 1402. Wówczas abp Jakub Strepa podczas ustanawiania nieszporów odprawianych przez wikariusza w katedrze zaznaczył, że uczniowie szkoły katedralnej mają śpiewać Salve Regina lub antyfonę z Pieśni nad Pieśniami i modlitwę Da pace Domine przy muzyce organowej w każdą niedzielę. Instrument znajdował się przypuszczalnie w dzisiejszym prezbiterium, gdyż ono jako jedyne było wówczas ukończone. Organy te przetrwały do 1510 r., kiedy radni ufundowali nowy instrument. Jak podają J. Smirnow i J. Smirnowa, Organy fasadą były zwrócone do głównej nawy i posiadały tylko dwa rejestry, między którymi była pozytywka. W 1659 r. pojawił się nowy instrument autorstwa Stanisława Gąsaczyńskiego, fundacji abp. Jana Tarnowskiego (cynę na piszczałki dostarczył magistrat Lwowa).

W roku 1760 arcybiskupem lwowskim obrządku łacińskiego został dotychczasowy biskup przemyski Wacław Hieronim Sierakowski. Nowy ordynariusz przystąpił niezwłocznie do restauracji katedry, która była w opłakanym stanie. Przebudową kierował Piotr Polejowski. W księdze robót pod datą 6 września 1771 r. znajdziemy informację o tym, że za rozbiórkę organów zapłacono Szatkowskiemu 108 zł. Przebudowa katedry zakończyła się w zasadzie w 1780 r. (zmarł wówczas 80-letni abp Sierakowski), jednak od 1771 do 1839 nie posiadamy niestety informacji na temat organów katedralnych. W 1831 r. wykonywano prace przy emporze organowej, jednak ta podczas egzekwi za duszę Franciszka Józefa (1835 r.) runęła. 

„Gazeta Lwowska” z 2 lutego 1839 r. podaje informację, że Organmistrz Ducheński z Krakowa, osiadły tu od lat kilku, zasługuje na zaletne wspomnienie. Zrobione przezeń nowe organy w kościele OO. Franciszkanów, przy ozdobnej powierzchowności i prostym mechanizmie wydają pełne i miłe tony. On to także naprawił, a w części przerobił stare do użycia niezdatne organy w tutejszym kościele jezuickim. Teraz robi nowe wielkie organy dla tutejszego kościoła katedralnego, o 28. rejestrach. M. hr. Dzieduszycki podaje w swoim opracowaniu dotyczącym katedry łacińskiej, że W 1839 sprawił ówczesny kustosz katedralny a późniejszy jej proboszcz Jakub Bem (stryj znanego jenerała) istniejące dotąd organy o 2 klawiaturach a 25 rejestrach1, z których przypada 6 na pedał. Wykonał je za 5800 złr. ówczesnej konwencyjnej monety lwowski artysta Roman Ducheński. Budowniczy wykonywał jakieś prace przy instrumencie w 1858 r., lecz nie znamy ich zakresu. Kolejnej przebudowy dokonał Ignacy Żebrowski w latach 80. XIX w. (pomiędzy 1881 a 1888 r.). Na części piszczałek autorstwa Ducheńskiego znajduje się napis Pozitiv (lub Pozytyw), przez co można sądzić, że jedna z sekcji (II manuał-?) znajdowała się w pozytywie zamontowanym być może w balustradzie chóru. 

W połowie lat 90. Kapituła Katedralna podjęła decyzję o kolejnej renowacji instrumentu. Organy miały wówczas 50 lat, były w dobrym stanie. W literaturze można spotkać się z przypisywaniem autorstwa instrumentu zarówno Ducheńskiemu z datą 1839, jak i Janowi Śliwińskiemu wraz z rokiem 1899. Nie jest to mylne, gdyż Śliwiński w zasadzie wykonał nowy instrument, używając część głosów Ducheńskiego i Żebrowskiego. Podczas prac głównej zmiany dokonano poprzez wykonanie obecnego prospektu, który odsłonił okno w fasadzie świątyni. Śliwiński nadał organom charakterystyczne dla epoki romantyczne brzmienie oraz pomniejszył instrument do 23 głosów obsługiwanych przez trakturę mechaniczną.

Po wojnie katedra łacińska (poza kościołem św. Antoniego) była jedynym nieprzerwanie czynnym z 46 świątyń Lwowa kościołem rzymskokatolickim oraz jednym z 12 czynnych na terenie dzisiejszej Ukrainy zachodniej. Po wojnie administratorem parafii był o. Rafał Kiernicki, który bardzo troszczył się o muzykę sakralną w katedrze. W 1971 r. został założony działający nieprzerwanie Chór Katedry Lwowskiej, a w 1976 r. Romuald Jermak z Rygi przebudował organy. Z dzisiejszego punktu widzenia były to prace dewastatorskie, jednak w ówczesnej sytuacji politycznej, gospodarczej i ekonomicznej tej części Europy nie było mowy o jakimkolwiek fachowym i rzetelnym remoncie. Jermak usunął szafę ekspresyjną manuału II, dodał nowe rzędy piszczałek2 (nie przebudowywano jednak kontuaru, przez co w niektórych głosach zamiast jednej odzywały się po dwie piszczałki) oraz trzychórowy głos Kornet w manuale I, włączany za pomocą rejestru oznaczonego oryginalnie jako „Dzwonek” i obsługiwanego trakturą pneumatyczną. Prace miały przyczynić się do osiągnięcia mocnego brzmienia instrumentu. W 2018 r. część piszczałek dodanych przez Jermaka przeniesiono z powrotem do pozytywu w prezbiterium.

W 2021 r. zapadła decyzja o remoncie organów głównych. Prace wykonuje Zakład Organmistrzowski „Ars Organum” Adama Olejnika przy udziale Instytutu Polonika. Przy demontażu szafy organowej w celu jej konserwacji znaleziono karteczkę o następującej treści:

Ci co ten organ stawiali, ku wiecznej pamięci tu się podpisali!!
Lwów 10 sierpnia 1899
Julian Reimann, Franciszek Buczak, Antoni Bar, Boruszewicz Jan, Lakiernictwo [?] Henryk Bursztyn

Obecnie (luty 2024) instrument jest nadal remontowany (opis zostanie zaktualizowany).

II. Opis instrumentu

1. Prospekt
Prospekt neogotycki, dwuczłonowy. W każdym z członów pola piszczałkowe ujęte wimpergami. Od wewnętrznej strony wysokie wieże zamknięte ostrosłupami ze złoconą dekoracją snycerską. W prospekcie łącznie jest 76 piszczałek (40 grających i 36 niemych). Szafa północna zawiera sekcje manuałów, w szafie południowej sekcja Pedału. Na piszczałkach dźwięku C inskrypcje:

a) w szafie północnej:

Zrobione we Fabryce Jana Sliwinskiego we Lwowie Wykonał Franciszek Winiarski 1899 Roku 5 miesiąca C

b) w szafie południowej:

Zrobione we Fabryce Jana Sliwinskiego we Lwowie wykonał Franciszek Winiarski 1899 Roku C

2. Stół gry i traktura
Stół gry umieszczony przed szafą północną. Wyposażony w dwa manuały o skali C–f3 (54 klawisze) i klawiaturę pedałową o skali C–c1 (25 klawiszy). Po bokach klawiatur dźwignie rejestrowe. Tabliczki porcelanowe oznaczono odpowiednimi kolorami wskazującymi na przynależność głosów do odpowiednich sekcji, tj. białe – manuał I, pomarańczowe – manuał II, zielone – pedał. Wewnątrz stołu gry inskrypcja:

Lwów 30. czerwca 1899 Jan Borusiewicz

Traktura mechaniczna (dobudowanych głosów – pneumatyczna), wiatrownice stożkowe.

3. System powietrzny
Powietrze dostarczane za pomocą dwóch miechów magazynowych autorstwa Jana Śliwińskiego poprzez kanały powietrzne do odpowiednich sekcji. Pod podłogą chóru niewielkie miechy, które wyrównują ciśnienie powietrza przed dotarciem do szafy północnej.

4. Charakterystyka poszczególnych głosów (według oryginalnej dyspozycji)

MANUAŁ I

 • Principal 8’ – głos metalowy o 54 piszczałkach. 20 piszczałek w prospekcie, pozostałe 34 (gis–f3) na wiatrownicy w szafie organowej
 • Amabilis 8’ – wszystkie 54 piszczałki tego głosu drewniane, otwarte
 • Portunal 8’ – 54 piszczałki drewniane, otwarte
 • Salicional 8’ – piszczałki metalowe, otwarte
 • Unda maris 8’ – wszystkie 54 piszczałki metalowe, otwarte
 • Octava 4’ – otwarte piszczałki metalowe3
 • Flauto minor 4’ – w 1976 r. dodano do oryginalnego głosu o 54 piszczałkach z drewna dwa rzędy piszczałek metalowych. Odtąd jest tutaj Flet drewniany z krytymi piszczałkami i dwa głosy metalowe otwarte
 • Flauto travers 4’ – od 1976 r. znajdowały się tu dwa rzędy piszczałek metalowych (otwartych i krytych)
 • Piccolo 2’ – głos metalowy o 54 piszczałkach3 
 • Mixtura 3-4 – z tercją, C–e trzychórowa, od f czterochórowa, repetowana na c1

MANUAŁ II

 • Jula 8’ – piszczałki tego głosu koniczne, otwarte3
 • Flauto major 8’ – głos składał się z dwóch rzędów piszczałek: oryginalne kryte, drewniane w liczbie 54 sztuk i dostawiony w 1976 r. głos Harmonika 8’
 • Gamba 8’ – Głos złożony z piszczałek drewnianych otwartych (4 większe) i z 50 metalowych.
 • Celeste 8’ – Głos zaczyna się od dźwięku c i liczy 42 piszczałki, grał razem z Gambą 8’
 • Octava 4’ – głos składający się z dwóch rzędów otwartych, metalowych piszczałek
 • Flauto 4’ – głos metalowy, kryty, 54 piszczałki
 • Dolce 4’ – dwa rzędy piszczałek drewnianych; jeden z nich (Rurflet) został dodany w 1976 r.

PEDAŁ

 • Contrabass 16’ – głos o 25 drewnianych piszczałkach, od 1976 r. z dostawką na drugiej wiatrownicy (Subbass 16’ oraz Kwinta 5 1/3’)
 • Subbass 16’ – głos z 25 drewnianymi, krytymi piszczałkami, oryginalny. W 1976 r. na dostawionej wiatrownicy zainstalowano inny Subbass 16’
 • Violonbass 16’ – o 25 drewnianych piszczałkach
 • Principalbas 8’ – w prospekcie znajduje się 20 piszczałek, a pozostałych 5 wewnątrz
 • Flauto 8’ – głos drewniany o 25 piszczałkach
 • Cello 8’ – głos drewniany, otwarty o 25 piszczałkach. W 1976 r. dodano drugi rząd metalowych piszczałek, również 8’

W 1976 r. R. Jermak dodał trzychórowy głos Kornet (2 2/3’+2’+1 3/5’) na pneumatycznej dostawce, włączany po wyciągnięciu rejestru oznaczonego dawnym napisem Dzwonek. Część piszczałek wstawiono w 2018 r. w małych organach jako głos Kwinta 2 2/3’. Obecnie planowane jest jego usunięcie.


Budowniczy
Jan Śliwiński
Rok zakończenia budowy
1899
Liczba głosów
23
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Principal 8’1. Jula 8’1. Contrabass 16’
2. Amabilis 8’2. Flauto major 8’2. Subbass 16’
3. Portunal 8’3. Gamba 8’3. Violonbass 16’
4. Salicional 8’4. Celeste 8’4. Principalbas 8’
5. Unda maris 8’5. Octava 4’5. Flauto 8’
6. Octava 4’6. Flauto 4’6. Cello 8’
7. Flauto minor 4’7. Dolce 4’
8. Flauto travers 4’
9. Piccolo 2’
10. Mixtura 3-4
Pomoce
Dźwignie nożne:
Copula I-P
Copula II-I
Fortissimo
Mezzoforte
Żaluzja manuału II (usunięta)
Przypisy
1) organy miały tak naprawdę 28 głosów
2) część pochodziła z organów w prezbiterium, inne prawdopodobnie z organów w kościele pobernardyńskim św. Andrzeja we Lwowie
3) piszczałki tych głosów przeniesiono w 2018 r. do pozytywu w prezbiterium

Źródło

J. Adamski, M. Biernat, J.K. Ostrowski, J.T. Petrus, Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. I, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 21, Katedra łacińska we Lwowie, Kraków 2013
M. Babnis, Kultura organowa Galicji, Słupsk 2012
M. hr. Dzieduszycki, Kościół Katedralny Lwowski, Lwów 1872
„Gazeta Lwowska” 1839, nr 14
Jurij Smirnow, Jadwiga Smirnowa, Bazylika metropolitalna obrządku łacińskiego i kaplica Boimów we Lwowie, Lwów 2001
https://tvoemisto.tv/news/stolitniy_organ_latynskoi_katedry_poihav_na_restavratsiyu_tsikavi_fakty_pro_instrument_126974.html
Zdjęcie prospektu: V. Chyzhevskyy

Autor
Bartłomiej Bednarz


Ostatnia modyfikacja: 2024-04-02 18:10:46

Bazylika Metropolitalna Wniebowzięcia NMP (Архікафедральна базиліка Успіння Пресвятої Діви Марії) – organy w prezbiterium (Lwów (Львів)) - 6 głosów