Kaplica klasztorna Sióstr Katarzynek „Regina Coeli” Braniewo (warmińsko-mazurskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Zakon sióstr Katarzynek został założony w 1571 roku w Braniewie przez bł. Reginę Protmann. Wiadomo, że w starym klasztorze, którego kaplica powstała w 1858 roku, istniały 11-głosowe organy wybudowane w 1860 roku przez warsztat organmistrzowski Gebrüder Terletzki z Elbląga. W latach 1904–1906 został zbudowany nowy dom zakonny „Regina Coeli”. Do około 1910 r. trwało wyposażanie obszernej kaplicy. Być może wtedy w niej zostały ustawione nowe organy. W roku 1945 klasztor doznał niewielkich uszkodzeń, mimo to został silnie zdewastowany. Losy instrumentu pozostają nieznane.

Obecne organy są instrumentem złożonym z części różnych proweniencji, przede wszystkim firmy Wittek z Elbląga. Można podejrzewać, iż zostały sprowadzone z bliżej nieznanego miejsca. Największe piszczałki sekcji pedału są gierowane, co dowodzi ich nieoryginalności, bowiem taki zabieg w tym miejscu nie jest konieczny. Piszczałki głosu Oktawa 4' wykonane są z miedzi. Jedyne organy w okolicy, w których wykorzystano ten materiał znajdowały się w katedrze we Fromborku (Kemper-Bartenstein, 1935, 35+13 reg., V+P), a z kolei ten konkretny głos we Fromborku jest obcej, powojennej proweniencji. Stół gry, typowy dla firmy Wittek, ze spolszczonymi nazwami głosów, najprawdopodobniej pierwotnie był wbudowany w szafę organową, a obecnie jest wolnostojący. Modernistyczny prospekt organowy znacznie odbiega od stylistycznie spójnego wyposażenia kaplicy.

Obecnie organy wymagają gruntownego serwisu organmistrzowskiego.

Skala manuałów: C–f3, skala pedału: C–d1.


Stan instrumentu
Dostateczny
Liczba głosów
10
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Flet 81. Flet leśny 21. Violon 8
2. Principał 82. Róg kozi 82. Subbas 16
3. Oktawa 43. Róg nocny 4
4. Mikstura 2 x 34. Salicet 8
Pomoce
Połączenia: Pedal Koppel II, Pedal Koppel I, Manual Koppel,
Suboktaw Koppel II-I
Urządzenie dodatkowe: Tremolo
Kombinacje stałe: Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti

Improwizacja na temat pieśni „Matko najświętsza” (Arkadiusz Popławski, 5.03.2016)

Stół gry

Stół gry

Nieoryginalna pneumatyka instrumentu

Nieoryginalna pneumatyka instrumentu

Nieoryginalne, gierowane piszczałki

Nieoryginalne, gierowane piszczałki

Jedna z miedzianych piszczałek głosu Oktawa 4’

Jedna z miedzianych piszczałek głosu Oktawa 4’


Źródło

Wizja lokalna

Autor
Bartosz Skop


Ostatnia modyfikacja: 2022-12-09 09:27:43

Cerkiew grekokatolicka Świętej Trójcy (Braniewo) - 14 głosów
Kościół św. Antoniego (Braniewo) - 25 głosów
Bazylika św. Katarzyny Aleksandryjskiej (Braniewo) - 41  (40 ) głosów