Kościół Świętej Trójcy (klarysek) Stary Sącz (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Klasztor starosądecki, ufundowany w 1280 roku, był przez wieki ważnym ośrodkiem rozwoju kultury muzycznej. Pierwsza wzmianka o organach w kościele klasztornym pochodzi z 1599 roku.

W 1618 r. ksieni Zofia Boczkowska zawarła umowę na wykonanie nowego, 15-głosowego instrumentu z organmistrzem Andrzejem ze Lwowa. Według kontraktu, prace miały zakończyć się w roku następnym. Organy te znajdowały się w prezbiterium. W 1698 r. ksieni Konstancja Apolinara Jordanówna zawarła umowę z organmistrzem Krzysztofem Lenartowiczem, który miał przeprowadzić remont instrumentu oraz dobudować 9-głosową sekcję pozytywu. Prace trwały do 1699 roku. W 1848 r. organy były dwukrotnie naprawiane przez niejakiego Baranowskiego (Jana Baranowskiego ze Starego Sącza?).

W 1889 r. dotychczasowy instrument został usunięty i zastąpiony nowymi organami, zbudowanymi (tym razem w nawie głównej) przez firmę Gebrüder Rieger z Jägerndorf (według katalogu - opus 263, w stole gry tabliczka z numerem opus 262). Montaż zakończył się w 1890 roku. W 1963 r. Jan Brachowski z Sosnowca wraz ze swoją ekipą wyremontował instrument oraz zainstalował dmuchawę elektryczną. W 1987 r. nową dmuchawę zamontowała firma Tadeusza Rajkowskiego z Włocławka. W 2007 r. remont organów przeprowadziła firma Mieczysława Klonowskiego z Katowic.

Ciekawostką instrumentu jest to, że został on wyposażony w dwa stoły gry: jeden za klauzurą, na chórze zakonnym (przeznaczony do użytku sióstr), drugi – na chórze muzycznym w nawie głównej (dla świeckiego organisty).

Instrument 8-głosowy (w tym 6 głosów realnych), o trakturze mechanicznej, z dwoma wolnostojącymi stołami gry o 1 manuale (C-f3) i pedale (C-d1).

Prospekt organowy architektoniczny, neogotycki, jednosekcyjny.


Budowniczy
Rieger
Opus
262
Rok zakończenia budowy
1890
Stan instrumentu
Dobry
Liczba głosów
8  (6)
Liczba klawiatur
I+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
ManuałPedał
1. Principal 8'1. Subbas 16'
2. Gedeckt 8'2. Cello 8'
3. Gamba 8'
4. Salicional 8'
5. Octave 4' *
6. Dolce 4' **
Pomoce
Włączniki nożne: Pedal-Coppel, Mezzo-Forte, Forte;
Urządzenie dodatkowe: Tremolo***.
Przypisy
*) rozszerzenie głosu Principal 8'
**) rozszerzenie głosu Salicional 8'
***) włącznik w stole gry na chórze zakonnym
Stół gry na chórze muzycznym w nawie głównej

Stół gry na chórze muzycznym w nawie głównej

Stół gry na chórze zakonnym

Stół gry na chórze zakonnym

Tabliczka firmowa

Tabliczka firmowa


Źródło
P. Matoga, "Historia organów w najstarszych polskich klasztorach Sióstr Klarysek" [w:] "Nasza Przeszłość", t. 122, Kraków 2014.
Fotografie - dzięki uprzejmości Sióstr Klarysek.
Autor
Piotr Matoga


Ostatnia modyfikacja: 2021-04-01 08:55:40

Kaplica NMP Wspomożenia Wiernych (Cyganowice) (Stary Sącz) - 5 głosów
Kościół cmentarny św. Rocha i św. Sebastiana (Stary Sącz) - 4 głosów
Klasztor SS. Klarysek (większy pozytyw szkatulny) (Stary Sącz) - 6 głosów