Witaj nam, chlubo Śląska Cieszyńskiego

Nazwa kategorii
Pieśni do świętych

1. Witaj nam, chlubo Śląska Cieszyńskiego, * coś postanowił święte życie wieść. * Wśród niepokojów czasu wojennego * świadectwem wiary dałeś Bogu cześć.
2. Tyś padł ofiarą ślepej nienawiści, * boś przy stolicy rzymskiej wiernie trwał. * Wstaw się u Pana, niech się jedność ziści, * by Kościół domem dla wszystkich się stał.
3. Oby tych chrześcijan, którzy wierzą w Boga * i czerpią światło z Ewangelii słów, * złączyła wspólna ku wieczności droga, * by się w Chrystusie zjednoczyli znów.
4. Prosimy ciebie, wytrwałości wzorze, * któryś zwycięsko wyszedł z ciężkich prób, * wstaw się za nami u Boga, Melchiorze, * byśmy mu byli wierni, aż po grób.
5. Niech będzie chwała Ojcu Przedwiecznemu * przez głos wymowny twej męczeńskiej krwi, * cześć też Synowi Jednorodzonemu * wraz z Duchem Świętym niech na wieki brzmi!Zaloguj się, aby dodać komentarz!