Święta Małgorzato, powiernico Pana


Nazwa kategorii
Pieśni do świętych

1. Święta Małgorzato, powiernico Pana. * Ty do wielkiej sprawy byłaś powołana. * Jezus ci objawił Boskie tajemnice: * Serce swe najświętsze, miłości skarbnicę!
2. „Oto Serce, które ludzi ukochało, * a wdzięczności od nich doznaje tak mało”. * Słysząc to orędzie Panu się oddałaś, * aby przez cię rosła Zbawiciela chwała.
3. Apostołko Pana, tyś jest dla nas wzorem. * Podziwiamy twoją miłość i pokorę. * Uproś nam u Boga, byśmy w każdej chwili * Serce Jezusowe w sercach naszych czcili.
4. Niech poznają wszyscy głębię tej miłości, * dzięki której Jezus zgładził nasze złości. * Niech twa prośba sprawi, święta Małgorzato, * by nas Bóg uchronił przed wieczną zatratą!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!