Święta Małgorzato, powiernico Pana

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.
Nazwa kategorii
Pieśni do świętych

1. Święta Małgorzato, powiernico Pana. * Ty do wielkiej sprawy byłaś powołana. * Jezus ci objawił Boskie tajemnice: * Serce swe najświętsze, miłości skarbnicę!
2. „Oto Serce, które ludzi ukochało, * a wdzięczności od nich doznaje tak mało”. * Słysząc to orędzie Panu się oddałaś, * aby przez cię rosła Zbawiciela chwała.
3. Apostołko Pana, tyś jest dla nas wzorem. * Podziwiamy twoją miłość i pokorę. * Uproś nam u Boga, byśmy w każdej chwili * Serce Jezusowe w sercach naszych czcili.
4. Niech poznają wszyscy głębię tej miłości, * dzięki której Jezus zgładził nasze złości. * Niech twa prośba sprawi, święta Małgorzato, * by nas Bóg uchronił przed wieczną zatratą!

1.  Święta Małgorzato, powiernico Pana. Ty do wielkiej sprawy byłaś powołana. Jezus Ci objawił Boskie tajemnice; Serce swe najświętsze, miłości skarbnicę!

2.  "Oto Serce, które, ludzi ukochało, a wdzięczności od nich doznaje za mało". Słysząc to orędzie, Panu się oddałaś, aby przez Cię rosła Zbawiciela chwała.

3.  Apostołko Pana, tyś jest dla nas wzorem. Podziwiamy Twoją miłość i pokorę. Uproś nam u Boga, byśmy w każdej chwili, Serce Jezusowe w sercach naszych czcili.

4.  Niech poznają wszyscy głębię tej miłości, dzięki której Jezus zgładził nasze złości. Niech Twa prośba sprawi, święta Małgorzato, by nas Bóg uchronił przed wieczną zatratą!Zaloguj się, aby dodać komentarz!