Weselmy się, chrześcijanie

Na wejście

1. Weselmy się, chrześcijanie, * Chrystusowym zmartwychwstaniem, * że po męce swojej ożył, * bramę niebios nam otworzył. * Alleluja.
2. Zaczynając tę Mszę Świętą, * rozważ miłość niepojętą: * z woli Ojca sam Syn Boży * za nas tę ofiarę złoży. * Alleluja.
3. Chwała Ojcu i Synowi * i równemu im Duchowi, * jak z początku tak i ninie * niechaj imię Pańskie słynie. * Alleluja.

Na przygotowanie darów

4. Przyjmij, Ojcze, tę ofiarę, * niech Ci będzie wdzięcznym darem; * niech uwielbi imię Twoje, * nam wyjedna łaski zdroje. * Alleluja.
5. A w ofierze tej dla Ciebie * poświęcamy także siebie, * bo Twoimi być pragniemy, * Ciebie, Boże, kochać chcemy. * Alleluja.

Na Komunię Świętą

6. Wesel się, człowiecze wierny, * bo Zbawiciel miłosierny * wielką Ucztę dla nas sprawił, * siebie na pokarm zostawił. * Alleluja.
7. Więc w pielgrzymce życia twego * pożywaj pokarmu Jego, * abyś w cnoty się pomnażał, * Boga więcej nie obrażał. * Alleluja.
8. Pobłogosław nas, o Panie, * niech przez Twoje zmartwychwstanie * utwierdzimy siebie w wierze, * ukochamy Ciebie szczerze. * Alleluja.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz