Wstanę i pójdę do mojego Ojca

Refren: Wstanę i pójdę do mojego Ojca.

1. Ku Tobie, Boże, wznoszę duszę moją, * Tobie ja ufam, niech nie doznam wstydu. Ref.
2. Na nędzę moją i na trud mój popatrz * i racz odpuścić wszystkie grzechy moje. Ref.
3. Nie wstrzymuj Twoich względem mnie zmiłowań, * Twa łaska i wierność niech mnie zawsze strzegą. Ref.
4. Zmiłuj się, Boże, w miłosierdziu swoim, * w wielkiej litości zgładź nieprawość moją. Ref.
5. Do Ciebie, Panie, ślę modlitwę moją, * usłysz mnie według wielkiej Twej dobroci. Ref.
6. Przywróć mi radość Twojego zbawienia, * usta me będą głosić Twoją chwałę. Ref.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz