O człowiecze, wspomnij sobie

1. O człowiecze, wspomnij sobie, * żeś we wszystkiej swej ozdobie * prochem, który legnie w grobie.
2. Czyń pokutę bez zwlekania, * niech się serce twe nie wzbrania, * szukaj z Bogiem pojednania.
3. Bo, gdy życie twoje minie * i pokuty czas upłynie, * dusza twoja wiecznie zginie.
4. Na tym świecie nic trwałego, * próżno garniesz się do niego, * gardząc łaską Boga swego.
5. Błagaj Boga wszechwładnego, * z wiarą serca skruszonego, * o poprawę życia swego.
6. Błagaj Ojca w wysokości * o niebieski dar mądrości * i o żywot w pobożności.
7. Wierz w Jezusa, Zbawcę swego, * rządź swe serce słowem Jego, * byś do życia wszedł wiecznego.
8. Chryste, Panie nasz nad pany * w miłosierdziu nieprzebrany, * raczże zbawić lud wybrany.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz