Bądź uwielbiony, miłosierny Boże

1. Bądź uwielbiony, miłosierny Boże, * wszechmocny Stwórco, dobry nasz Panie. * Cześć Ci oddajem w najgłębszej pokorze, * w Bóstwa Twojego tonąc oceanie.
2. Bądź uwielbiony Ty, w Trójcy jedyny * tak niezgłębiony i niepojęty. * Ty co przebaczać umiesz wszystkie winy, * trzykroć wołamy: Święty, Święty, Święty.
3. Bądź uwielbiony, miłosierny Boże, * żeś zstąpić raczył z niebios na ziemię. * Wielbimy Ciebie w najgłębszej pokorze, * żeś tak wywyższył całe ludzkie plemię.
4. Bądź uwielbiony w miłosierdzia dziele * przez wszystkie serca Tobie zawsze wierne, * które Cię wielbią tu w Twoim Kościele, * a którym dałeś życie nieśmiertelne.
5. Bądź uwielbiony Stwórco nasz i Panie * przez wszechświat, który wielbi Cię w pokorze. * Dziękujmy Stwórcy, ile sił nam stanie * i wysławiajmy miłosierdzie Boże!

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz
muzyk98
muzyk98 2024-04-07 00:50:40
Dlaczego tu nie ma nut?