Witaj nam, chlubo Śląska Cieszyńskiego

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Witaj nam, chlubo Śląska Cieszyńskiego, * coś postanowił święte życie wieść. * Wśród niepokojów czasu wojennego * świadectwem wiary dałeś Bogu cześć.
2. Tyś padł ofiarą ślepej nienawiści, * boś przy stolicy rzymskiej wiernie trwał. * Wstaw się u Pana, niech się jedność ziści, * by Kościół domem dla wszystkich się stał.
3. Oby tych chrześcijan, którzy wierzą w Boga * i czerpią światło z Ewangelii słów, * złączyła wspólna ku wieczności droga, * by się w Chrystusie zjednoczyli znów.
4. Prosimy ciebie, wytrwałości wzorze, * któryś zwycięsko wyszedł z ciężkich prób, * wstaw się za nami u Boga, Melchiorze, * byśmy mu byli wierni, aż po grób.
5. Niech będzie chwała Ojcu Przedwiecznemu * przez głos wymowny twej męczeńskiej krwi, * cześć też Synowi Jednorodzonemu * wraz z Duchem Świętym niech na wieki brzmi!

1.  Witaj nam, chlubo Śląska Cieszyńskiego, coś postanowił święte życie wieść. Wśród niepokojów czasu wojennego, świadectwem wiary dałeś Bogu cześć.

2.  Tyś padł ofiarą ślepej nienawiści, boś przy stolicy rzymskiej wiernie trwał. Wstaw się u Pana, niech się jedność ziści, by Kościół domem dla wszystkich się stał.

3.  Oby tych ludzi, którzy wierzą w Boga i czerpią światło z Ewangelii słów, złączyła wspólna ku wieczności droga, by się w Chrystusie zjednoczyli znów.

4.  Prosimy ciebie, wytrwałości wzorze, któryś zwycięsko wyszedł z ciężkich prób. Wstaw się za nami u Boga Melchiorze, byśmy mu byli wierni aż po grób.

5.  Niech będzie chwała Ojcu Przedwiecznemu, przez głos wymowy Twej męczeńskiej krwi. Cześć też Synowi Jednorodzonemu wraz z Duchem Świętym, niech na wieki brzmi.