Międzynarodowy Festiwal V Noc Chórów w Rudzie Śląskiej

Napisane w dniu 2024-01-29 01:01:45 przez jcuryllo.

Miejsce: Ruda Śląska
Data rozpoczęcia: 2024-05-25
Artysta: Śląski Związek Chórów i Orkiestr
DOŁĄCZ DO ROZŚPIEWANEGO MIASTA - bo muzyka jest dla wszystkich!
 
  • Kilkadziesiąt rewelacyjnych zespołów występujących pod oknami mieszkańców, na skrzyżowaniach, w bliskości z zabytakami i dziedzictwem industrialnym Miasta - TAK!
     
  • Ponad 40 wolontariuszy, rekrutowanych wśród młodzieży szkolnej i miłośników śpiewu, którzy w jeden dzień wybiegają maraton - TAK!
     
  • Muyzyka "wpadająca w ucho", do "tupania nóżką", ale też wzruszająca i wymagająca w atmosferze wieczoru - TAK, TAK, TAK!

 

... a to wszystko 25 maja 2024 r. (sobota) w Nowym Bytomiu, Ruda Śląska
 

Prezentacje zaproszonych chórów nie mają charakteru konkursu ani rywalizacji – ich celem jest dzielenie się radością ze śpiewu i pokazanie, że jest on czymś naturalnym i dostępnym każdemu człowiekowi. Ważnym założeniem Nocy Chórów jest uniknięcie skojarzenia, że piękna muzyka jest dla elit, a raczej podkreślanie, że muzyka jest czymś niezwykle powszechnym.

 

Liczne koncerty odbywać się będą w charakterystycznych miejscach dzielnicy Nowy Bytom w Rudzie Śląskiej, chociaż miejsca te w zasadzie do niedawna w ogóle nie były kojarzone z obecnością sztuki ... Śpiewu będzie można posłuchać między innymi w Wieży Wodnej, w tradycyjnych śląskich Einfartach czy na Dworcu PKP Stacja "Biblioteka" w Chebziu.

 

WIĘCEJ INFORMACJI JUŻ WKRÓTCE!

 

W razie pytań bądź chęci współpracy zachęcamy do kontaktu:

 

Kamil Gojowy - Dyrektor Organizacyjny

Krzysztof Dudzik - Dyrektor Artystyczny

tel. + 48 537 226 395

e-mail: noc.chorow@gmail.com

Formularz zapisu dla zespołów: https://forms.gle/tPXKAoDWkrtkaS4L7
Formularz zapisu dla wolontariuszy: https://forms.gle/3aUmTNL4TMe4w4vu8
Wesprzyj FUNDACJĘ CHÓRTOWNIA - Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/6ea9ym

Strona www: https://www.nocchorow.pl/
Fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/nocchorowwrs?locale=pl_PL
Wydarzenie na Facebooku: https://fb.me/e/92xefMyUBENGLISH VERSION:

JOIN THE SINGING CITY - because music is for everyone!

  • Several dozen amazing bands performing under residents' windows, at intersections, in close proximity to monuments and the industrial heritage of the city - YES!

  • Over 40 volunteers recruited among school youth and singing enthusiasts who run a marathon in one day - YES!

  • Music that is "catchy" to the ear, but also touching and demanding in the atmosphere of the evening - YES, YES, YES!

... and all this on May 25, 2024 (Saturday) in Nowy Bytom, Ruda Śląska

 

The presentations of the invited choirs do not have the character of a competition or competition - their goal is to share the joy of singing and show that it is something natural and available to
every person. An important assumption of the Night of Choirs is to avoid the association that beautiful music is for the elite, but rather to emphasize that music is something extremely common. Numerous concerts will be held in characteristic places of the Nowy Bytom district in Ruda Śląska, although until recently these places were not associated with the presence of art at all... You will be able to listen to singing, among others, in the Water Tower, in traditional Silesian Einfarts or at the Railway Station. PKP "Library" station in Chebzie.

 

Registration form for choirs: https://forms.gle/tPXKAoDWkrtkaS4L7

Volunteer registration form: https://forms.gle/3aUmTNL4TMe4w4vu8

Support the CHÓRTOWNIA FOUNDATION - Link to the collection: https://zrzutka.pl/6ea9ym

 

Website: https://www.nocchorow.pl/

Facebook fanpage: https://www.facebook.com/nocchorowwrs?locale=pl_PL

Facebook event: https://fb.me/e/92xefMyUB
 

MORE INFORMATION COMING SOON!

If you have any questions or would like to cooperate, please contact us:

Kamil Gojowy - Organizational Director

Krzysztof Dudzik - Artistic Director

tel. + 48 537 226 395

e-mail: noc.chorow@gmail.com

 

 Źródło: Międzynarodowy Festiwal V Noc Chórów w Rudzie Śląskiej

Wcześniejsze Nowości

III Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Chóralnej "Surrexit Vere"

III Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Chóralnej Surrexit Vere ma na celu propagowanie organowej i chóralnej muzyki sakralnej, a w szczególności muzyki liturgicznego okresu wielkanocnego, improwizacji organowej, gry liturgicznej oraz podnoszenie…

Igrzyska Chóralne Warszawy i Mazowsza

Zapraszamy na wydarzenie, jakiego jeszcze nie było! Tegoroczna I edycja konkursu jest adresowana do chórów amatorskich z Warszawy i województwa Mazowieckiego. Zakwalifikowane zespoły wystartują w wybranej kategorii:
- Chóry kameralne
- Chóry…

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie 2024 r.

Serdecznie zapraszamy chóry z Polski i Europy na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie! W 2024 roku odbędzie się już jedenasta edycja tego prestiżowego wydarzenia o randze konkursu międzynarodowego. Festiwal na stałe zapisał się…