Kościół św. Michała Archanioła Stara Wieś (mazowieckie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Prospekt zaprojektował najprawdopodobniej Bolesław Podczaszyński, architekt i budowniczy tutejszego kościoła. W 1912 r. F. Michrowski dodał 1 głos, o czym świadczy napis na płycinie szafy organowej. Wiatrownice stożkowe, miech pływakowy, silnik elektryczny. Piszczałki prospektowe nieme. Wyciągi rejestrowe zostały umiejscowione nad samą klawiaturą, niżej niż pierwotnie.

Manuał C-c3, pedał C-c1. Kolejność głosów w dyspozycji według ustawienia na wiatrownicy od strony prospektu.


Budowniczy
Stanisław Przybyłowicz
Rok zakończenia budowy
przed 1890
Liczba głosów
11
Liczba klawiatur
I+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
ManuałPedał
1. Portunflet 4'1. [Subbas 16']****
2. Oktawa 4'2. [Oktawbas 8']****
3. Salicet 8'3. [Fletbas 8']****
4. Eolina [8']
5. Bourdon [8']*
6. Rorflet 4' **
7. Picolo 2'
8. Mixtura 2' [II-III]***
Pomoce
Urządzenie dodatkowe: [Wypust wiatru]****
Przypisy
*) na registrze napis 16'
**) pierwotnie był to Dubeltflet 4'
***) pierwotnie trzeci rząd rozpoczynał się od c, obecnie w tym rzędzie brak piszczałek od c do h
****) brak tabliczki z nazwą i wysokością głosu/rejestru
Stół gry

Stół gry


Autor
Piotr Woźniak


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:12:11

Kościół Matki Bożej Anielskiej (Stara Wieś) - 13 głosów

PTR R
PTR R 2024-02-21 10:57:09
Prawidłowa lokalizacja na mapie - Starawieś w powiecie węgrowskim. Teraz mapa pokazuje miejscowość, w której nie ma żadnego kościoła.