Kościół Opatrzności Bożej (Zawodzie) Katowice (śląskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Pierwotnie Parafii Opatrzności Bożej służył 6-głosowy instrument firmy Carla Berschdorfa, który został przeniesiony z Kościoła Chrystusa Króla w Gliwicach. W roku 1998 rozpoczęła się budowa nowego instrumentu, która zakończyła się w październiku 1999 roku. Organy Berschdorfa przeniesiono wtedy do Kaplicy Chrystusa Zbawiciela w Katowicach. Obecny instrument został zbudowany przez Zakład Budowy Organów Janusza i Zygmunta Kamińskiego z Warszawy. Stylistyka instrumentu wzorowana jest ściśle na organach francuskiego baroku. Projekt wykonał profesor Julian Gembalski z Katowickiej Akademii Muzycznej. Budowa była konsultowana z francuskimi organistami i znawcami organów: Andre Isoir’em, Jeanem-Luc Pierrotem oray Ives’em Koenigiem. Głosy językowe wzorowane na głosach François-Henri Clicquot wykonał Joël Klein z Woerth.

Instrument posiada mechaniczna trakturę gry i rejestrów, trakturę gry zawieszoną, pozytyw posiada trakturę pchającą. Wiatrownice klapowo-zasuwowe. Piszczałki cięte "na ton". Strój nierównomiernie temperowany (Rameau). Poświęcenia organów dokonał biskup Damian Zimoń 7.11.1999 roku. W Instrumencie zastosowano dwie wymienne klawiatury pedałowe: francuską - z krótkimi klawiszami oraz niemiecką (europejską) - z długimi klawiszami.


Budowniczy
Janusz i Zygmunt Kamiński
Rok zakończenia budowy
1999
Liczba głosów
41
Liczba klawiatur
3+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIManuał IIIPedał
Positif Grand Orgue Recit et Echo Pédale 
1. Bourdon 81. Bourdon 161. Bourdon 81. Montre 16
2. Prestant 42. Montre 82. Flute allemande 82. Soubasse 16
3. Flûte 43. Bourdon 83. Prestant 43. Prestant 8
4. Nazard 2 2/34. Prestant 44. Doublette 24. Flûte 8
5. Doublette 25. Flûte 45. Cornet de rècit 5 r.5. Prestant 4
6. Tièrce 1 3/56. Nazard 2 2/36. Cymbale 4 rangs6. Plein jeu 4
7. Larigot 1 1/37. Doublette 27. Trompette de rècit 8 7. Bombarde 16
8. Fourniture 3 rangs8. Tièrce 1 3/58. Hautbois 88. Trompette 8
9. Cymbale 5 rangs9. Fourniture 4 rangsTremblant9. Clairon 4
10. Cromorne 8 10. Cymbale 4 rangs
Tremblant11. Grand Cornet 5r.
12. Trompette 8
13. Clairon 4
14. Voix Humaine 8
Tremblant
Pomoce
Połączenia:
Positif/Grand Orgue (szufladkowe)
Récit-Echo/Grand Orgue
Tirasse Grand Orgue
Pozytyw

Pozytyw

Klawiatura pedałowa typu francuskiego

Klawiatura pedałowa typu francuskiego

Traktura sekcji pedału

Traktura sekcji pedału

Stół gry

Stół gry


Źródło
Oględziny własne
Autor
Tomasz Barcik


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:11:52

Kościół ewangelicko-augsburski Zmartwychwstania Pańskiego (Katowice) - 52 głosów
Archikatedra Chrystusa Króla (organy wielkie) (Katowice) - 43 głosów
Bazylika św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP (Panewniki) (Katowice) - 64 głosów