Papieska Bazylika Matki Bożej Większej (Basilica Papale di Santa Maria Maggiore) Rzym (Roma) (Lazio)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

W 1716 r. Cesare Catarinozzi wykonał dla bazyliki 9-głosowy pozytyw, który zlokalizowany był na chórze w prawej części transeptu. Jego dyspozycja była następująca:

Flauto in Duodecima 2 2/3’ (dyszkant)
Principale 8' (dyszkant)
Principale 8' (bas)
Ottava 4'
Decima Quinta 2'
Decima Nona 1 1/3'
Vigessima-secunda 1'
Vigesima Sesta 1'
Vigesima Nona 1/2'

W XIX w. instrument powiększono o pedał, a w 1911 r. przeniesiono go do kościoła w San Severino Marche.

Obecne organy zostały zbudowane przez firmę Masconi (opus 720) na zlecenie Piusa XII. Instrument został rozlokowany w dwóch identycznych szafach po obu stronach transeptu. Po lewej stronie transeptu znajduje się sekcja Grand'Organo, po prawej – Espressivo. Pozostałe sekcje są podzielone pomiędzy obie strony (głosy po stronie lewej oznaczono L, po stronie prawej oznaczono R). Stól gry wolnostojący, zlokalizowany na chórze w lewej części transeptu.

Skala manuałów: C-c4, skala pedału: C-g1.


Budowniczy
Mascioni
Opus
720
Rok zakończenia budowy
1955
Stan instrumentu
Dobry
Liczba głosów
69
Liczba klawiatur
3+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIManuał IIIPedał
Positivo Grand'Organo Espressivo 
1. Principale 8’ L1. Principale 16’1. Bordone 16’1. Acustico 32’ L
2. Flauto Aperto 8' L2. Principale I 8’2. Principale Stentor 8’2. Contrabbasso 16’ L
3. Corno di Camoscio 4’ L3. Principale II 8’3. Principale 8’3. Subbasso 16’ L
4. Decima Quinta 2' L4. Flauto Cuneiforme 8’4. Bordone 8’4. Quinta 10 2/3’ L
5. Ripieno 4 file L5. Dulciana 8’5. Viola Gamba 8’5. Basso 8’ L
6. Unda Maris 8' L6. Ottava 4’6. Salicionale 8’6. Corno Camoscio 8’ L
7. Tromba Dolce 8’ L7. Flauto a Cuspide 4’7. Voce Celeste 8’7. Quinta 5 1/3’ L
8. Principale 8’ R8. Duodecima 2 2/3'8. Coro Viole 3 file 8’8. Ottava 4’ L
9. Corno di Notte 8’ R9. Decima Quinta 2'9. Ottava 4’9. Ripieno 6 file L
10. Viola 8’ R10. Ripieno 4 file10. Flauto Armonico 4’10. Bombarda 16’ L
11. Flauto a Camino 4’ R11. Ripieno 5 file11. Flauto in Duodecima 2 2/3'11. Trombone 8’ L
12. Nazardo 2 2/3’ R12. Controfagotto 16’12. Silvestre 2'12. Clarone 4’ L
13. Flagioletto 2’ R13. Tromba 8’13. Decima Quinta 2'13. Violone 16’ R
14. Terza 1 3/5’ R14. Voce Umana 8'14. Ripieno 4 file14. Bordone 16’ R
15. Cornetto Combinato 5 file R15. Sesquialtera combinata 3 file15. Principale 8’ R
16. Cromorno 8’ R16. Tuba Forte a Squillo 8’16. Bordoncino 8’ R
17. Tromba Armonica 8’17. Violoncello 8’ R
18. Oboe 8’18. Flauto 4’ R
19. Clarinetto 8’19. Ottavino 2' R
20. Voce Corale 8’
Pomoce
Połączenia: I 8’ Ped, II 8’ Ped, III 8’ Ped, I 4’ Ped, II 4’ Ped, III 4’ Ped, I 16’ I, III 16’ I, III 8’ I, I 4’ I, III 4’ I, I 16’ II, III 16’ II, I 8’ II, III 8’ II, I 4’ II, II 4’ II, III 4’ II, III 16’ III, III 4’ III
Tremulanty manuałów I i III
Szafy ekspresyjne manuału III i części manuału I znajdującego się w prawej części transeptu
Wyłącznik głosów językowych

Źródło

Oględziny własne

Autor
Arkadiusz Stefaniak-Guzik


Ostatnia modyfikacja: 2024-04-18 17:52:02

Kościół św. Stanisława Biskupa (polski; Chiesa di Santo Stanislao dei Polacchi) (Rzym (Roma)) - 9 głosów
Papieska Bazylika Świętego Pawła za Murami (Basilica di San Paolo fuori le mura) (Rzym (Roma)) - 36 głosów