Kościół cmentarny Świętych Apostołów Piotra i Pawła Gniezno (wielkopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Późnobarokowy kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (wcześniej św. Piotra) został zbudowany w 1780 r. na miejscu dwóch wcześniejszych świątyni drewnianych. Od 1832 r. przestał pełnić funkcje parafialne, zaś w 1941 r. przeszedł pod kuratelę parafii katedralnej i do dziś stanowi jej filię. 

Według informacji umieszczonej na nieoryginalnej plakiecie nad stołem gry, pozytyw miał zostać zbudowany przez Anotniego Jankowskiego z Szemborowa koło Wrześni w 1815 r. dla pobliskiego kościoła św. Wawrzyńca. Informacja ta nie wytrzymuje konfrontacji z materiałem źródłowym. Po pierwsze Jankowski zbudował 8-głosowy pozytyw dla kościoła św. Wawrzyńca nie w 1815, a w 1845 roku. Po drugie był on na tyle źle wykonany, że w 1884 r. kościół otrzymał nowe organy z pedałem. Organy Jankowskiego nie mogły zostać przeniesione na obecne miejsce, gdyż spis inwentarza z 1898 r. podaje, iż na chórze muzycznym znajdowały się organy o 5 głosach. 

Przebadany jak dotąd materiał źródłowy nie daje żadnej odpowiedzi w kwestii budownicznego instrumentu. 

Prospekt prosty, dzielony na trzy pola piszczałkowe, przesłonięte odgórnie dekoracją snycerską w formie zdobionych złotych kotar. Szafa organowa, stanowiaca prostą i zwartą bryłę architektoniczną, zwieńczona po obu stronach sterczynami w formie złotych kul, a w środkowej części herbem oraz kluczami Piotrowymi. Stół gry typu szafkowego, zamykany dwuskrzydłowymi drzwiami, umiejscowiony po lewej stronie szafy.


Stan instrumentu
Dostateczny
Liczba głosów
7
Liczba klawiatur
I
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał
1. Bordun 8'
2. Flet otwarty 4'
3. Kryty 4'
4. Qwinta 2 2/3'
5. Flet leśny 2'
6. Mixtura 2 2/3' + 2'
7. Pryncypał 4'
Stół gry

Stół gry


Źródło

Oględziny własne
Archiwum parafii św. Wawrzyńca w Gnieźnie (AAG, AKM II 99/78)
Zdjęcia: Tomasz Padoł

Autor
Adam Bigosiński, Tomasz Padoł


Ostatnia modyfikacja: 2022-09-03 22:04:44

Kościół bł. Bogumiła (Gniezno) - 9 głosów
Bazylika Prymasowska Wniebowzięcia NMP (Gniezno) - 52 głosów
Kościół NMP Królowej Polski (Gniezno) - 19 głosów