Bazylika Prymasowska Wniebowzięcia NMP Gniezno (wielkopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Pierwszy odnotowany instrument w katedrze został zbudowany przez nieznanego organmistrza pomiędzy rokiem 1500 a 1514. Jego fundatorem był niejaki ks. Wincenty, wikariusz katedralny. Kolejny, szerzej znany, datowany jest na rok 1661 i był dziełem Jerzego Nitrowskiego z Gdańska. Został on ufundowany przez abp. Macieja Łubieńskiego. Prospekt był niemal identyczny jak prospekt organów Daniela Nitrowskiego w katedrze fromborskiej. Mieścił się on w barokowej szafie z dużą centralną i dwoma mniejszymi wieżami piszczałkowymi, czterema polami przekrytymi odgórnie kotarami, zdobnym pozytywem na balustradzie chóru oraz bogatą ornamentyką szafy na emporze muzycznej umiejscowionej pomiędzy wieżami katedry.

Na przestrzeni dziejów organy były poddawane wielokrotnym modyfikacjom i przebudowom. Pracowali przy nich m.in. nieznany z nazwiska cysters z Wągrowca, Łukasz Wodkowski, Grzegorz Żukowski, Ignacy Żebrowski czy Józef Gryszkiewicz. 

Wobec pogarszającego się stanu instrumentu postanowiono wybudować nowe organy w starej szafie organowej. W 1913 r. swe dzieło ukończył Bruno Goebel z Królewca. Miało ono 46 głosów rozdysponowanych na trzy manuały i klawiaturę nożną. Organy te przebudował w 1932 r. syn B. Goebla – Josef Goebel młodszy z Gdańska. Uruchomił on nieczynną sekcje organów chórowych, obsługiwaną odtąd manuałem IV, zmienił trakturę na elektryczną oraz diametralnie zmienił charakter organów, wstawiając wiele głosów alikwotowych i wysokostopowych.

W 1945 roku w wyniku ostrzału katedry przez wojska Armii Czerwonej organy, które wcześniej przetrwały dwa poważne pożary, uległy całkowitemu zniszczeniu. Po odbudowie katedry przejściowo do mszy akompaniowano na fisharmonii, a w latach 1952-1962 na organach z kaplicy Łubieńskich. W późniejszych latach korzystano z organów elektronicznych.

Od połowy lat 60. podjęto starania mające na celu budowę nowego instrumentu w katedrze. W 1975 r. firma August Laukhuff z Weikersheim wybudowała nowy instrument, który późną jesienią 1976 roku zamontowała w katedrze firma Zygmunta Kamińskiego z Warszawy. Odbiór organów miał miejsce 15 października 1977 roku. Wybrano projekt dyspozycji Feliksa Rączkowskiego, który nieznacznie pomniejszono i zmodyfikowano. Odrzucono kilka projektów dyspozycji, w tym nawiązujących do organów Brunona Goebla.

Latem 2012 r. w jedną z wież uderzył piorun, przez co doszło do uszkodzenia części obwodów elektronicznych sterujących trakturą. Organy są regularnie serwisowane przez firmę Kamińskich z Warszawy. W 2015 r. przeprowadziła ona gruntowny remont.

Dźwięki c-f w manuałach II i III oraz dźwięki C-H w pozytywie mają elektromagnetyczne wspomaganie traktury.

Skala instrumentu: manuały C-a3, pedał C-f1.


Budowniczy
August Laukhuff
Rok zakończenia budowy
1977
Stan instrumentu
Bardzo dobry
Liczba głosów
52
Liczba klawiatur
3+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIManuał IIIPedał
Pozytyw Główny Żaluzjowy 
1. Pryncypał 8'1. Pryncypał 16'1. Flet kryty 16'1. Pryncypał 32'
2. Flet kryty 8'2. Pryncypał 8'2. Pryncypał 8'2. Pryncypał 16'
3. Kwintadena 8'3. Flet szpiczasty 8'3. Flet rurkowy 8'3. Subbas 16'
4. Oktawa 4'4. Oktawa 4'4. Salicet 8'4. Oktawa 8'
5. Flet rurkowy 4'5. Flet tęgi 4'5. Oktawa 4'5. Flet kryty 8'
6. Oktawa 2'6. Kwinta 2 2/3'6. Flet przedm 4'6. Oktawa 4'
7. Kwinta 1 1/3'7. Oktawa 2'7. Nasat 2 2/3'7. Flet rurkowy 4'
8. Sesquialtera 2 2/3'-1 3/5'8. Mixtura 8x 2'8. Flet leśny 2'8. Róg nocny 2'
9. Szarf 5x 1'9. Cymbałki 4x 1/2'9. Tercja 1 3/5'9. Mixtura 8x 4'
10. Dulcian 16' 10. Trąbka 16' 10. Mixtura 6x 2'10. Puzon 32'
11. Róg krzywy 8' 11. Trąbka hiszp. 8' 11. Cymbałki 3x 1/6'11. Puzon 16'
12. Trąbka hiszp. 4' 12. Bombard 16' 12. Fagot 16'
13. Trąbka 8' 13. Trąbka 8'
14. Obój 8' 14. Trąbka 4'
15. Trąbka 4'
Dzwony
Pomoce
6 wolnych kombinacji
Crescendo
Automat pedałowy
Tutti
Połaczenia: II / I, III / I, I / P, II / P, III / P
Połączenie generalne
Wyłączniki dla głosów językowych
Tremolo I
Tremolo III
Stół gry

Stół gry

Trąbki hiszpańskie

Trąbki hiszpańskie

Prospekt organów Nitrowskiego, zniszczony w 1945 r.

Prospekt organów Nitrowskiego, zniszczony w 1945 r.

Widok na chór po regotyzacji katedry <br /> przed zbudowaniem instrumentu

Widok na chór po regotyzacji katedry
przed zbudowaniem instrumentu


Źródło
Ks. Ireneusz Pawlak, "Dzieje organów katedralnych w Gnieźnie" [w:] "Roczniki humanistyczne", t. XXVII, z. 2, Lublin 1979
Oględziny własne
Zdjęcie stołu gry: Hubert Szreder
Autor
Adam Bigosiński


Ostatnia modyfikacja: 2021-03-07 20:01:26

Kościół bł. Bogumiła (Gniezno) - 9 głosów
Kościół NMP Królowej Polski (Gniezno) - 19 głosów
Kościół farny Świętej Trójcy (Gniezno) - 14 głosów