Kościół św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela (Neumünster St. Johannes Evangelist und St. Johannes der Täufer) Würzburg (Bayern)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy zostały zbudowane w 1949 roku przez firmę Johannes Klais z Bonn na miejscu zniszczonego w 1945 roku instrumentu Willibalda Siemanna z Regensburga. Zniszczone organy były o wiele mniejsze niż nowe dzieło Klaisa. Przed zniszczeniem Würzburga w 1945 roku kościół ten pełnił funkcję świątyni parafialnej. Po 1945 roku, po poważnych zniszczeniach stojącej obok katedry św. Kiliana, Neumünster wraz z kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Würzburgu-Frauenland pełniły fukncje katedry na czas odbudowy tej właściwej (tj. do 1967 roku). Stąd nowe organy były o wiele większe. Nie ograniczała ich też zabytkowa szafa (jak miało to miejsce przy organach Siemanna).

Instrument zbudowano jako 51-głosowy w czasie powojennego kryzysu, kiedy dostęp do materiałów i technologii był bardzo utrudniony. Wszystkie wiatrownice są typu stożkowego. Co ciekawe, jest to opus 1001 firmy Klais. W 2002 roku rozbudowano je do 54 głosów, a w 2009 roku przy okazji gruntownej renowacji fary firma Klais gruntownie odremontowała oraz rozbudowała instrument. Obecnie, z racji sąsiedztwa katedry, pełni on prawie wyłącznie funkcje liturgiczne.

Skala manuałów: C-g3; skala pedału: C-g1.


Budowniczy
Johannes Klais
Opus
1001
Rok zakończenia budowy
1949
Stan instrumentu
Bardzo dobry
Liczba głosów
54  (52)
Liczba klawiatur
3+P
Traktura gry
elektryczna
Traktura rejestrów
elektryczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIManuał IIIPedał
Hauptwerk Oberwerk Schwellwerk 
1. Bordun 32' (Tr.)1. Principal 8'1. Holzflöte 8'1. Untersatz 32'
2. Principal 16'2. Rohrflöte 8'2. Salicional 8'2. Principalbass 16'
3. Bordun 16'3. Violflöte 8'3. Vox coelestis 8'3. Subbass 16'
4. Oktave 8'4. Oktave 4'4. Principal 4'4. Zartbass 16' (Tr.)
5. Offenflöte 8'5. Blockflöte 4'5. Querflöte 4'5. Octavbass 8'
6. Lieblich Gedackt 8'6. Schwegel 2'6. Nasard 2 2/3'6. Flötenbass 8'
7. Viola di Gamba 8'7. Sifflöte 1'7. Waldflöte 2'7. Choralbass 4'
8. Superoktave 4'8. Sesquialter 2f 2 2/3'8. Nachthorn 1'8. Flachflöte 2'
9. Koppelflöte 4'9. Scharf 5-6f 1'9. Terzian 2f. 1 3/5'9. Hintersatz 4-6f. 2'
10. Spitzflöte 2'10. Englisch Horn 16' 10. Mixtur 4-6f. 1 1/3'10. Posaune 16'
11. Mixtur 6-8f. 1 1/3'11. Krummhorn 8' 11. Fagott 16' 11. Fagott 16'
12. Cornett 5f. 8'12. Trompete 8' 12. Oboe 8' 12. Basstrompete 8'
13. Trompete 16' 13. Schalmey 4' 13. Clarine 4'
14. Trompete 8' 14. Singend Cornett 2'
Celesta
Pomoce
Połączenia:
III/P, II/P, I/P, III/II, III/I, II/I, Sub III, Super III, Sub III/II, Super III/II, Sub III/I, Super III/I, Sub II/I, Super II/I
Tremulant II
Tremulant III
Kombinacje:
3 wolne kombinacje, 1 Pedalkombination, Pedal-Umschaltung III/P, II/P, I/P, Setzer, Tutti
Crescendo (wałek)
Włączniki nożne: III/II, III/I, II/I, Walze an, Super III/P, III/P, II/P, I/P, Sequenzer links, Sequenzer rechts, Oddzielna FC 3 (Ped., HW I, OW II, SchW III), HR, FC 1, FC 2, FC 3

Stół gry

Stół gry

Zbliżenie prospektu

Zbliżenie prospektu


Źródło
Wizja lokalna
Autor
Bartosz Skop


Ostatnia modyfikacja: 2021-04-01 16:17:09

Kościół św. Michała (St. Michaeliskirche) (Würzburg) - 35 głosów
Kościół klasztorny Najświętszego Serca Pana Jezusa (Misjonarzy z Mariannhill) (Würzburg) - 55  (52 ) głosów