Bazylika św. Małgorzaty – organy w prezbiterium Nowy Sącz (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy są reliktem niedokończonego instrumentu, jaki był budowany od 1958 r. przez Wacława Biernackiego według dyspozycji Feliksa Rączkowskiego. W założeniu miał on mieć 51 głosów, 3 manuały i pedał oraz trakturę pneumatyczną. W pierwszym etapie prac, ukończonym w 1961 roku, uruchomiono 13-głosową sekcję manuału III zlokalizowaną w prezbiterium wraz z dwoma przynależnymi głosami pedałowymi oraz dostarczono dwa identyczne trzymanuałowe stoły gry, z których jeden miał być zlokalizowany na chórze, a drugi w prezbiterium. Dyspozycja zbudowanej sekcji była następująca:

Manuał III Pedał
Kwintaton 8' Subbas 16'
Gedekt 8' Gedektbas 8'
Holflet 8'  
Vox coelestis 8'  
Pryncypał 4'  
Portunal 4'  
Szpicflet 4'  
Flageolet 2'  
Kwinta mała 1 1/3'  
Harmonia aetherea 4 ch.  
Obój 8'  

Przez następne kilkanaście lat budowa nie była kontynuowana, a prace zostały wznowione przez Włodzimierza Truszczyńskiego według innej koncepcji.

W pierwszym etapie prac w 1976 r. Włodzimierz Truszczyński przebudował sekcję w prezbiterium, przekształcając ją w samodzielny dwumanuałowy instrument z pedałem, który otrzymał też własny stół gry i prospekt. W kolejnych latach wykonał także nowe 34-głosowe organy na chórze muzycznej w nawie głównej.

Obecnie organy w prezbiterium nie są używane (stół gry jest odłączony), jednak instrument jest kompletny. Stół gry znajduje się na poziomie posadzki (grający ma prezbiterium po swojej prawej stronie), zaś piszczałki w pomieszczeniu przylegającym do prezbiterium na strychu bocznej kaplicy. Wiatrownice stożkowe.

Skala manuałów: C-a3; skala pedału: C-f1.


Budowniczy
Wacław Biernacki
Rok zakończenia budowy
1961
Stan instrumentu
Bardzo dobry
Liczba głosów
16
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Bourdon 8'1. Kwintaton 8'1. Subbas 16'
2. Salicet 8'2. Flet 8'2. Flet 8'
3. Pryncypał 4'3. Bachflet 4'3. Oktawa 4'
4. Flageolet 2'4. Sesguialtera 2x
5. Mixtura 4x5. Oktawa 2'
6. Kwinta 1 1/3'
7. Cymbel 2x
8. Obój 8'
Pomoce
Połączenia: II-I, 4' II-I, 16' II-I, I-P, II-P
Automat pedałowy, 2 wolne kombinacje, Tutti
Stół gry

Stół gry


Źródło
P. Pasternak, Organy i ich twórcy na obszarze ziemi sądeckiej, Nowy Sącz 2018 (tam też szczegółowa bibliografia)
Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2018-08-31 14:45:02

Kościół Matki Bożej Bolesnej (Zawada) (Nowy Sącz) - 23 głosów
Bazylika św. Małgorzaty (Nowy Sącz) - 34 głosów
Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” (Nowy Sącz) - 54  (51 ) głosów