Kościół św. Marii Magdaleny (Miechocin) Tarnobrzeg (podkarpackie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Z zachowanych źródeł parafialnych wynika, iż przypuszczalnie już w 1635 r. w kościele na tarnobrzeskim Miechocinie mogły znajdować się organy. Niestety nie zachowały się informacje o samym instrumencie. W księgach parafialnych widnieje natomiast wzmianka o pierwszym organiście Krzysztofie Chmielowcu. Odtąd do chwili obecnej zachowane dokumenty wymieniają 32 organistów pracujących w parafii.

Z dokumentów z wizytacji z 1646 r. dowiadujemy się, że organista miechociński „grał na regaliku z fletem”. Kolejny instrument kościoła św. Marii Magdaleny jest wymieniany w księgach parafialnych z lat 1727 i 1738 r. Niestety brak jest danych na temat jego wielkości.

Dokumenty z lat 1748 i 1765 potwierdzają istnienie w kościele miechocińskim 6-głosowych organów. Ze względu na zły stan zostały one zastąpione nowym 8-głosowym instrumentem. Ten fakt potwierdza dokument z 1779 r. Nowe organy, zwane „Organvm Postivum”, były umieszczone na eleganckim chórze podpartym dwiema kolumnami. W roku 1786 wymagały napraw organmistrzowskich. Przypuszcza się, że w I połowie XIX w. (w latach 1843–1845 od strony zachodniej rozbudowano nawę kościoła i zbudowano obecny chór muzyczny, była to więc dobra okazja do podjęcia prac organmistrzowskich) do instrumentu dobudowano pedał. W drugiej połowie XIX w. organy były w stanie agonalnym, toteż uznano, aby wybudować nowy instrument. W księgach widnieje zdanie, że „tylko piszczałki cynowe jakąś wartość mieć mogą”.

Starania o wybudowanie nowego instrumentu zostały podjęte przez ówczesnego proboszcza, ks. Józefa Sobczńskiego, który w 1877 r. wystąpił do firm organmistrzowskich działających na terenie Galicji o przedstawienie ofert na budowę nowych organów piszczałkowych. Jak pisano wtedy, „Ks. Kanonik Józef Sobczyński imieniem Miechocińskiego Komitetu Parafialnego zamawia dla kościoła parafialnego w Miechocinie kompletnie nowy organ, sporządzić się mający z wybornego materiału i [możliwie?] najnowszej konstrukcji, z zewnątrz, konstrukcja przyzwoicie przyozdobiona, a składający się z: Pryncypału 8’, Fletu major 8’, Fletu minor 4’, Portunal 8’, Super oktava 2’, Sedecima 1’, Salicynał 4’; do tego dwa głosy pedałowe: Subbas 16’, Pryncypałbass 8’. Klawiatura ma być francuska o czterech oktawach, pedałowa o jednej oktawie”. 16 marca 1877 r. ks. Sobczyński zawarł w Krakowie umowę z organmistrzami Janem Zublewskim i Wincentym Wawrzyckim. Odbiór instrumentu odbył się 7 sierpnia 1877 r., a kosztował on 850 złotych waluty austriackiej.

Organy te przetrwały do czasów II wojny światowej, kiedy to zostały zastąpione w 1943 r. organami zbudowanymi przez Wacława Biernackiego z Warszawy na zamówienie ks. Henryka Hauzera. Miały one 8 głosów rozdzielonych pomiędzy dwa manuały i pedał.

Obecnie w kościele św. Marii Magdaleny znajduje się instrument wybudowany w latach 1956–1959 przez niemiecki zakład organmistrzowski Antona Feitha z Paderbornu dla parafii św. Suitberta w Dortmundzie. Montaż instrumentu wraz z stylizowanym neobarokowym prospektem i szafą organową ukończono w 2012 roku. Prace przy montażu organów przeprowadził Zakład Organmistrzowski Bałchan z Bielska-Białej i Chmielnika k. Rzeszowa. Organy mają wolnostojący stół gry, trakturę elektropneumatyczną oraz dwa miechy pływakowe zasilane elektryczną dmuchawą. Łącznie w instrumencie znajduje się 1400 piszczałek w 20 głosach, w tym trzech językowych, rozdzielonych pomiędzy dwa manuały i pedał.


Budowniczy
Anton Feith
Rok zakończenia budowy
1959
Stan instrumentu
Bardzo dobry
Liczba głosów
20
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Kwintaton 16’1. Salicet 8’1. Subbas 16’
2. Pryncypał 8’2. Gedekt 8’2. Oktawbas 8’
3. Rurflet 8’3. Prestant 4’3. Flet bas 8’
4. Oktawa 4’4. Kwinta 2 2/3’4. Chorałbas 4’
5. Blokflet 4’5. Oktawa 2’5. Puzon 16’
6. Nachthorn 2’6. Cymbel 3x
7. Mixtura 5-6x7. Krumhorn 8’
8. Trąbka 8’
Pomoce
I–Ped., II–Ped., II–I, Sub II–I.
Wolna kombinacja, automat pedału, włącznik głosów językowych, wałek crescendo, tremolo manuału II
Rejestr zbiorowy: Tutti
Stół gry

Stół gry

Klawiatura pedałowa i włączniki nożne

Klawiatura pedałowa i włączniki nożne

Prospekt poprzednich organów

Prospekt poprzednich organów

Stół gry poprzednich organów

Stół gry poprzednich organów

Tabliczka budowniczego poprzednich organów

Tabliczka budowniczego poprzednich organów

Fragment kontraktu z 1877 r. na budowę organów

Fragment kontraktu z 1877 r. na budowę organów


Źródło
Oględziny własne
Autor
Tomasz Sokołowski


Ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 17:21:09

Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy (Tarnobrzeg) - 40 głosów
Kościół Wniebowzięcia NMP (dominikanów) (Tarnobrzeg) - 32 głosów
Kościół św. Barbary (Tarnobrzeg) - 26 głosów