Kościół Stygmatów św. Franciszka z Asyżu (OO. Franciszkanów-Reformatów – Bronowice Wielkie) Kraków (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Na terenie Bronowic Wielkich istniała początkowo neogotycka kaplica, wzniesiona w ostatnim dziesięcioleciu XIX w. W 1909 r. opiekę nad nią przejęli franciszkanie-reformaci z krakowskiego klasztoru św. Kazimierza. W kaplicy były 6-głosowe organy zakupione między 1936 a 1939 r. staraniem ówczesnego administratora, o. Franciszka Śliwy OFM, a następnie wzmiankowane jako dobre w 1955 r. podczas wizytacji kanonicznej. Późniejsze losy tego instrumentu pozostają nieznane. 

Obecny kościół powstał w latach 1975-1979. Dawną, XIX-wieczną kaplicę włączono do niego jako część prezbiterialną. Istniejące organy zostały zbudowane w latach 1980-1981 przez firmę Biernackich z Warszawy. Projektantem dwuczłonowego prospektu organowego był artysta plastyk Wiktor Ostrzołek z Katowic. Odbiór techniczny nowego instrumentu miał miejsce 19 września 1981 roku, natomiast jego poświęcenie odbyło się 4 października tegoż roku. 

Instrument 27-głosowy, o trakturze elektropneumatycznej, z wolnostojącym stołem gry o dwóch manuałach (C-a3) i pedale (C-f1).


Budowniczy
Aleksandra Biernacka-Grandys (firma)
Rok zakończenia budowy
1981
Liczba głosów
27
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. [Kwintadena 16']*1. Pryncypał 8'1. Subbas 16'
2. Pryncypał 8'2. Flet drewniany 8'2. Pryncypał 8'
3. Flet rurkowy 8'3. Gemshorn 8'3. Flet basowy 8'
4. Salicet 8'4. Praestant 4'4. Oktawa 4'
5. Oktawa 4'5. Flet rurkowy 4'5. Cornet 3x
6. Flet kryty 4'6. Sesquialtera 2x6. Puzon 16'
7. Kwinta 2 2/3'7. Róg nocny 2'
8. Flet otwarty 2'8. Larigott 1 1/3'
9. Mixtura 5x9. Mixtura 4x
10. Cymbel 3x10. Obój 8'
11. Trąbka 8'
Pomoce
Połączenia: I-P, II-P, II-I.
Urządzenia dodatkowe: tremolo manuału II, automat pedału, 2 wolne kombinacje, wyłącznik głosów językowych
Rejestr zbiorowy: Tutti
Przypisy
*) brak włącznika rejestrowego; rekonstrukcja nazwy na podstawie listu z 1 V 1983 r. (w Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów-Reformatów w Krakowie).
Stół gry

Stół gry

Fragment prospektu

Fragment prospektu


Źródło
Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów-Reformatów w Krakowie: list (1 V 1983 r.). O. Adam Błachut, "Kościół Franciszkanów w Krakowie-Bronowicach Wielkich" [w:] "Pietas et Studium", t. 3, Kraków 2010-2011;
Autor
Piotr Matoga


Ostatnia modyfikacja: 2019-11-12 00:07:18

Kościół NMP Matki Kościoła (Prądnik Biały) (Kraków) - 29 głosów
Kościół Najświętszego Imienia Maryi (pijarów – Rakowice) (Kraków) - 13 głosów
Sanktuarium św. Kazimierza Królewicza (franciszkanów-reformatów) (Kraków) - 18  (15 ) głosów