Kościół Zwiastowania NMP (OO. Franciszkanów-Reformatów) Kazimierz Dolny (lubelskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Świątynia klasztorna sięga swymi początkami 1589 roku, kiedy wzniesiono w tym miejscu niewielki kościółek, z czasem rozbudowany przez franciszkanów-reformatów, którzy osiedlili się przy nim w 1627 roku. Budowla została poważnie uszkodzona przez pożar, jaki wybuchł w 1827 roku.

Pozytyw istniejący wewnątrz kościoła aż do dnia dzisiejszego powstał zapewne w okresie naprawiania zniszczeń spowodowanych wspomnianym pożarem (po 1827 roku). Fundatorami instrumentu mogli być przedstawiciele rodu Korabitów z Łabęcina Łabęckich, bowiem prospekt ozdobiono XIX-wieczną tarczą z herbem Korab.

Najstarszy opis kazimierskiego pozytywu zawarty jest w artykule Franciszka Stevicha opublikowanym w 1860 roku, czyli niedługo po wybudowaniu rzeczonego instrumentu. Autor zanotował przede wszystkim dyspozycję, którą można uznać za pierwotną lub przynajmniej w dużym stopniu oryginalną.

Dyspozycja wg artykułu: F. Stevich, Organy w Kazimierzu nad Wisłą [w:] „Ruch Muzyczny” 1860, nr 11, kol. 184:

Vox amabilis 8’
Quinta 5 1/3’ [sic!]
Oktawa 2’
dwa flety 4’ i 8’
Princypalbas [sic!] 4’

W sierpniu 1922 r. instrument był strojony przez niejakiego Grudzińskiego (Stefana?) i jego pomocnika, Tomasza Ciastka. Spisany w następnym roku inwentarz zawiera lakoniczną wzmiankę o 6-głosowych organach z prostym prospektem pomalowanym na kolor ciemnoorzechowy. Po 1936 r. miało miejsce czyszczenie i strojenie pozytywu, wykonane przez br. Teodora Września z Wieliczki, natomiast w 1956 r. zainstalowano dmuchawę elektryczną, obudowaną z początkiem lat 60. XX w. (zapewne celem wytłumienia hałasu). Z kolei w 1966 r. miał miejsce remont instrumentu połączony z wymianą klawiatury manuałowej.

 

Dyspozycja wg karty inwentaryzacyjnej z 1998 r.:

Principal 4’
Flet Major 8’
Flet Minor 4’
Octawa 2’
Quinta [1 1/3’]
Flet amabilis 8’

Warto zwrócić uwagę, że powyższa specyfikacja jest zasadniczo zbieżna z wykazem głosów podanym przez F. Stevicha w 1860 r., wobec czego można uznać, iż XX-wieczne naprawy nie pociągały za sobą modyfikacji zespołu brzmieniowego.

W okresie od stycznia do maja 2007 r. pozytyw został gruntownie wyremontowany przez Krzysztofa Deszczaka z Lublina, który usunął Flet amabilis 8’, wstawiając w jego miejsce Sedecimę 1’.

Instrument 6-głosowy, o trakturze mechanicznej i wiatrownicach klapowo zasuwowych, z wbudowanym stołem gry o 1 manuale (C-c3).

Prospekt organowy architektoniczny, klasycystyczny, jednosekcyjny, trójpolowy.


Budowniczy
Liczba głosów
6
Liczba klawiatur
I
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał
1. Pryncypał stóp 4'
2. Flet major stóp 8'
3. Flet minor stóp 4'
4. Oktawa stóp 2'
5. Quinta stóp 1 1/3'
6. Sedecima stóp 1'
Stół gry

Stół gry


Źródło
Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów-Reformatów w Krakowie: inwentarz i kronika (XX w.) klasztoru kazimierskiego.
Autor
Piotr Matoga


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:11:19

Kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja (Kazimierz Dolny) - 35 głosów