Kościół ewangelicko-augsburski Prószków (opolskie)

Szafa organowa z pustymi polami piszczałkowymi

Szafa organowa z pustymi polami piszczałkowymi

Opis Instrumentu

Ewangelicki kościół w Prószkowie został zbudowany w 1866 roku. Organy, które się w nim znajdowały, prawdopodobnie zostały przeniesione z innego kościoła i mogły już powstać w okolicach połowy XVIII wieku. Na przestrzeni lat instrument został kilkakrotnie przebudowany, m.in. ok. roku 1880 przez firmę Schlag und Söhne (zmiana liczby głosów z 18 do 13, zwiększenie zakresu klawiatur: manuałów z 45 (47?) klawiszy do 54, pedału z 18 do 25, zbudowanie nowej szafki gry (przypuszczalnie ta firma mogła też dokonać translokacji instrumentu). Druga przebudowa miała miejsce początku XX w., kiedy to ponownie zmniejszono liczbę głosów, tym razem do 11.
Zły stan organów po II wojnie światowej oraz brak finansów spowodowały, że kolejne prace przy organach były prowadzone przez amatorów w sposób niefachowy. Ostatecznie instrument popadł w ruinę, a świątynia obecnie stoi pusta – parafianie, którzy podczas wojny uciekli ze swoich domów w obawie przed zbliżającym się frontem, nigdy już nie wrócili na te tereny, w związku z czym zbór już nie wznowił działalności.

Z instrumentu pozostały:

  • szafa organowa z XVIII wieku z uszkodzonymi ornamentami;
  • mocno zniszczona traktura mechaniczna z wiatrownicami klapowo-zasuwowymi;
  • 2 podawacze oraz miech fałdowy z uszkodzonym kanałem elastycznym;
  • stół gry z wybrakowanymi wyciągami rejestrowymi, pozbawionymi szyldów (podana dyspozycja wg dokumentacji instrumentu); manuały z odwrotną kolorystyką klawiszy (!);
  • ok. 145 piszczałek drewnianych, częściowo osadzonych na wiatrownicach, częściowo walających się luźno we wnętrzu szafy;
  • uszkodzony dzwonek kalikancki.

Skala manuałów: C-f3; skala pedału: C-c1.


Stan instrumentu
Bardzo zły
Liczba głosów
11  (11)
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Bordun 16'1. Geigenprincipal 8' (?)1. Subbaß 16'
2. Principal 8'2. Portunal 8' ***2. Oktavbaß 8'
3. Flöte 8' *3. Flöte 4' (drewn.)3. Gedecktbaß 8'
4. [brak tabliczki]**
5. Oktave 4'
Pomoce
Manualkoppel typu szufladkowego
Pedalkoppel (I-P)
Kalkantenglocke (dzwonek kalikancki)
Przypisy
*) pierwsza oktawa kryta, dalej otwarty
**) prawdopodobnie głos smyczkowy 8'
***) od c z podwójnymi labiami
Zdewastowany stół gry

Zdewastowany stół gry

Wnętrze szafy organowej

Wnętrze szafy organowej

Jw.

Jw.

Zniszczony detal stołu gry

Zniszczony detal stołu gry


Źródło
Oględziny własne, udostępniona dokumentacja instrumentu
Autor
Daniel Strządała


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:16:11

Kościół św. Jerzego (Prószków) - 18 głosów