Bazylika św. Franciszka z Asyżu (Franciszkanów Konwentualnych) − kaplica Matki Bożej Bolesnej Kraków (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

W 1691 r. do kaplicy darowano pozytyw szkatulny, przy akompaniamencie którego miały być śpiewane godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Instrument ten istniał jeszcze w 1792 r. Późniejsza wzmianka o organach, pochodząca z 1843 r., dotyczy już chyba innego, większego obiektu, który uległ zniszczeniu podczas pożaru w 1850 r.

Około 1876 r. powstał nowy instrument. Wiadomo bowiem, że z tego właśnie roku pochodzi drewniany chór muzyczny, do którego dopasowany jest neogotycki prospekt organowy. Te nieznane bliżej organy są wzmiankowane w 1922 r.

W 1937 r. firma Wacława Biernackiego z Warszawy wybudowała w kaplicy nowy instrument, umieszczony za XIX-wiecznym prospektem, pełniącym odtąd wyłącznie funkcję dekoracyjną. Cały aparat brzmieniowy organów został zamknięty w szafie ekspresyjnej, której żaluzje znajdują się bezpośrednio za prospektem.

Propozycja firmy Biernackiego z 1946 r., dotycząca powiększenia instrumentu o cztery głosy, nie została przyjęta. Zgodzono się tylko na strojenie.

W 1970 r. pojawił się kuriozalny pomysł przeniesienia organów do przeciwległej kaplicy Męki Pańskiej, by na ich miejscu ustawić budowany wtedy instrument firmy Józefa Sobiechowskiego z Bydgoszczy. Na szczęście plan ten został skrytykowany i nie doczekał się realizacji. Ostatecznie organy Sobiechowskiego ustawiono w kaplicy Męki Pańskiej, a te z kaplicy Matki Bożej Bolesnej postanowiono wyremontować (remont miał miejsce w 1975 r.).

Skala manuałów: C-a3; skala pedału: C-f1.


Budowniczy
Wacław Biernacki
Rok zakończenia budowy
1937
Stan instrumentu
Dobry
Liczba głosów
8
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Pryncyp. 8' *1. Gedeckt 8'1. Subbas 16'
2. Holflet 8'2. Aeolina 8'
3. Salicet 8'3. Flet 4'
4. Oktawa 4'
Pomoce
Man. II do I, Ped. M.I, Ped. M.II, Sup. M.I, Sup. M.II do I, Sub M.II do I, Sup. M.II
Automat pedału
Tremolo Flet 8' (faktycznie: 4')
Tutti
Żaluzja (całe organy)
Przypisy
*) w umowie dookreślony jako skrzypcowy
Stół gry

Stół gry

Tabliczka firmowa

Tabliczka firmowa


Źródło
Źródła rękopiśmienne:
Archiwum Prowincji Franciszkanów w Krakowie (kroniki i akta klasztoru krakowskiego),
Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (inwentarz z 1792 r.);

Prasa:
"Pamiętnik Religijno-Moralny" 1843, t. IV.
Autor
Piotr Matoga


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:16:08

Kościół NMP Matki Kościoła (Prądnik Biały) (Kraków) - 29 głosów
Kościół Najświętszego Imienia Maryi (pijarów – Rakowice) (Kraków) - 13 głosów
Kościół Stygmatów św. Franciszka z Asyżu (OO. Franciszkanów-Reformatów – Bronowice Wielkie) (Kraków) - 27 głosów