Bazylika Zwiastowania NMP (bernardynów) – organy w nawie św. Franciszka Leżajsk (podkarpackie)

Stół gry

Stół gry

Opis Instrumentu

Organy stanowią część zespołu składającego się z organów wielkich w nawie głównej oraz dwóch instrumentów w nawach bocznych. Ich twórcą w fazie początkowej (przed 1680 r.) był Stanisław Studziński z Przeworska. Dalszą ich budowę i udoskonalenie prowadził Jan Głowiński z Krakowa. Budowę ukończono w 1693 roku. Pierwotnie był to pozytyw z krótką oktawą. W 1906 r. Aleksander Żebrowski dobudował jednogłosowy pedał. W 1969 r. Robert Polcyn z Poznania wymienił niektóre głosy w manuale i powiększył sekcję pedału do trzech głosów.

Skala manuału: C-f3; skala pedału: C-d1.


Budowniczy
Stanisław Studziński, Jan Głowiński
Rok zakończenia budowy
1693
Liczba głosów
13
Liczba klawiatur
I+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
ManuałPedał
1. Flet major 8'1. Subbas 16'
2. Salicjonał 8'2. Pryncypałbas 8'
3. Pryncypał 4'3. Róg nocny 4'
4. Flet minor 4'
5. Kwinta 2 2/3'
6. Oktawa 2'
7. Róg nocny 2'
8. Tercja 1 3/5'
9. Flautino 1'
10. Mixtura 3-4x
Pomoce
M-P
Tremolo
Tutti

Źródło

Historia organów na podstawie: o. J. Śmierciak OFM, Organy w kościołach bernardyńskich na terenie Polski. Studium historyczno-instrumentoznawcze, Lublin 2008 (praca doktorska KUL), s. 109, 287, 288.

Autor
Michał Markuszewski


Ostatnia modyfikacja: 2023-03-13 11:05:25

Bazylika Zwiastowania NMP (bernardynów) – organy w nawie głównej (Leżajsk) - 40 głosów
Bazylika Zwiastowania NMP (bernardynów) – organy w nawie Matki Bożej (Leżajsk) - 21 głosów