Bazylika Zwiastowania NMP (bernardynów) – organy w nawie Matki Bożej Leżajsk (podkarpackie)

Stół gry

Stół gry

Opis Instrumentu

Organy stanowią część zespołu składającego się z organów wielkich w nawie głównej oraz dwóch instrumentów w nawach bocznych. Ich twórcą w fazie początkowej (przed 1680 r.) był Stanisław Studziński z Przeworska. Dalszą ich budowę i udoskonalenie prowadził Jan Głowiński z Krakowa. Budowę ukończono w 1693 roku. W 1906 r. Aleksander Żebrowski wymienił wiatrownicę manuałową na stożkową. W 1911 r. Stanisław Płodzień z Leżajska wykonał trzygłosową sekcję pedału. W 1968 r. znacznej rozbudowy dokonał Robert Polcyn z Poznania: wykonano sekcję manuału I i zamieniono wiele głosów na inne.

Skala manuałów: C-f3; skala pedału: C-d1.

 


Budowniczy
Stanisław Studziński, Jan Głowiński
Rok zakończenia budowy
1693
Liczba głosów
21
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Pryncypał 8'1. Flet major 8'1. Subbas 16'
2. Rurflet 8'2. Kwintadena 8'2. Pryncypałbas 8'
3. Oktawa 4'3. Dulcjan 8'3. Bourdonbas 8'
4. Flet leśny 2'4. Pryncypał 4'4. Oktawa włoska 4'
5. Mixtura 4-6x5. Flet minor 4'5. Fagot 8'
6. Trompet 8'6. Sesquialtera 2x
7. Oktawa 2'
8. Kwintflet 1 1/3'
9. Acuta 3-5x 1'
10. Terccymbel 3x
Pomoce
Dulcjan wibrator

Źródło

Historia organów na podstawie: o. J. Śmierciak OFM, Organy w kościołach bernardyńskich na terenie Polski. Studium historyczno-instrumentoznawcze, Lublin 2008 (praca doktorska KUL), s. 109, 286, 287.

Autor
Michał Markuszewski


Ostatnia modyfikacja: 2023-03-13 11:00:00

Bazylika Zwiastowania NMP (bernardynów) – organy w nawie głównej (Leżajsk) - 40 głosów
Bazylika Zwiastowania NMP (bernardynów) – organy w nawie św. Franciszka (Leżajsk) - 13 głosów