Kościół Najczystszego Serca Maryi Warszawa (mazowieckie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Pierwszy etap budowy organów został ukończony w 1948 roku. Uruchomiono wtedy 33 głosy z docelowych 68. Uzupełnień dokonywano jeszcze w latach 1954-55. Ostatecznie Zygmunt Kamiński wyposażył instrument w 40 głosów. Dyspozycja była następująca:

 

Manuał I Manuał II Manuał III Pedał
Pryncypał 16' Bourdon 16' Kwintaton 16' Pryncypał 32' *
Pryncypał 8' Pryncypał 8' Pryncypał 8' Pryncypał 16' *
Flet kryty 8' Flet podwójny 8' *    Gemshorn 8' * Subbas 16'
Kwintadena 8' Klarnet 8' Flet harmoniczny 8'    Flet 16' *
Flet Szpiczasty 8'    Holflet 8' * Aeolina 8' Kwinta 10 2/3'
Kwinta 5 1/3' Gamba 8' Vox coelestis 8' Oktawa 8' *
Oktawa 4' Pryncypał 4' Oktawa 4' Gemshorn 8'
Róg nocny 4' Gemshorn 4' * Gedeckt 4' Flet 8'
Blokflet 4' Kwintadena 4' Flet przedm. 4' Oktawa 4' *
Rurflet 4' Flet łagodny 4' Kwinta 2 2/3' Flet 4' *
Nazard 2 2/3' Róg nocny 2' Flet 2' Róg nocny 2' *
Rurflet 2' * Flet leśny 2' Kwinta 1 1/3' Mixtura IV-VI*
Róg nocny 2' Tercja 1 2/3' (?) Mixtura III-IV Puzon 16' *
Mixtura IV-VI* Oktawa 1' Cymbały III* Fagot 8' *
Kornet III-IV* Mixtura III Vox humana 8' * Trompet 4' *
Sesquialtera II Mixtura IV-VI* Klarnet 4' * Regał 2' *
Trompet 8' * Krumhorn 8' *    
Obój 4' * Zink 4' *    

*) brak piszczałek
Połączenia: Man III-I, Man II-I, Man III-II, Super Man III-II, Sub Man III-II, Man I-P, Man II-P, Man III-P
Urządzenia dodatkowe: Tremolo M. III, Tremolo Nazard, Tremolo Gemshorn, Tremolo Róg nocny

W 1958 r. i 1962 r. powstały 2 projekty przebudowy autorstwa Stanisława Możdżonka, organisty archikatedry warszawskiej. Zakładały one zmianę traktury na elektropneumatyczną, dobudowanie manuału IV, powiększenie organów do ok. 80 głosów i zmiana dyspozycji w kierunku neobarokowym. Propozycje te nie zostały zrealizowane.

W obliczu pogarszającego się stanu organów (w 2000 r. funkcjonowało jedynie ok. 20 głosów) podjęto decyzję o przebudowie obiektu, którą przeprowadził w 2002 r. Dariusz Zych z Wołomina. Zmieniono wtedy trakturę na elektropneumatyczną i powiększono organy o 16 głosów. Przebudowano również prospekt. 

Skala manuałów: C-c4; skala pedału: C-g1.


Budowniczy
Zygmunt Kamiński
Rok zakończenia budowy
1948
Stan instrumentu
Dostateczny
Liczba głosów
56
Liczba klawiatur
3+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIManuał IIIPedał
1. Pryncypał 16'1. Kwintaton 16'1. Bourdon 16'1. Pryncypał 32'
2. Pryncypał 8'2. Pryncypał 8'2. Pryncypał 8'2. Pryncypał 16'
3. Szpicflet 8'3. Gamba 8'3. Salicet 8'3. Subbas 16'
4. Kwintadena 8'4. Aeolina 8'4. Holflet 8'4. Bourdon 16'
5. Flet kryty 8'5. Vox coelestis 8'5. Klarnet 8'5. Kwintbas 10 2/3'
6. Kwinta 5 1/3'6. Flet otwarty 8'6. Gemshorn 4'6. Oktawbas 8'
7. Oktawa 4'7. Oktawa 4'7. Dolce 4'7. Cello 8'
8. Blokflet 4'8. Flet podwójny 4'8. Oktawa 4'8. Fletbas 8'
9. Róg nocny 4'9. Flet kryty 4'9. Trawersflet 4'9. Puzon 16'
10. Rurflet 4'10. Fugara 4'10. Kwintadena 4'
11. Kwinta 2 2/3'11. Kwintflet 2 2/3'11. Róg nocny 2'
12. Sesquialtera 2x12. Flet 2'12. Oktawa 2'
13. Dzwonki 2x [2'+1']13. Tercja 1 3/5'13. Oktawa 1'
14. Kornet 3-4x14. Mixtura 3x14. Kornet 3x
15. Mixtura 5x15. Obój 8'15. Mixtura 4-6x
16. Trompet 8'16. Krumhorn 8'
Pomoce
Połączenia: I-P, II-P, III-P, II-I, III-I, III-II
4 wolne kombinacje
Tutti
General Tutti
Crescendo
Wyłączniki indywidualne głosów językowych
Stół gry

Stół gry

Zbliżenie centralnej częśći prospektu

Zbliżenie centralnej częśći prospektu


Autor
Klaudiusz Bieńko


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:15:44

Kościół Matki Bożej z Lourdes (marianów) (Warszawa) - 25 głosów
Kościół Matki Bożej Anielskiej (OO. Franciszkanów-Reformatów - Wierzbno) (Warszawa) - 28  (27 ) głosów
Kościół św. Antoniego z Padwy (franciszkanów-reformatów) (Warszawa) - 22 głosów