Kościół św. Floriana (OO. Cystersów – organy w nawie głównej) Wąchock (świętokrzyskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Prospekt barokowy zbudowany w końcu XVII w., architektoniczny dwusekcyjny z wydzielonym pozytywem, malowany – szary, o trzech wieżach. Dekoracja snycerska w kształcie uszu, kotar, szczytów. Na wieży centralnej pozytywu rzeźba Matki Boskiej Apokaliptycznej, poniżej wirująca gwiazda (Cymbelstern).

Stół gry wbudowany w podstawę prospektu, o 2 klawiaturach ręcznych (CDEFGA-c3) i pedale (CDEFGA-c1). Instrument zbudowany w końcu XVII wieku, zawierający niektóre elementy z XVI wieku (ok. 1580), remontowany w XIX i XX wieku, traktura mechaniczna, wiatrownice klapowo-zasuwowe.


Liczba głosów
24
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
Pozytyw 
1. Pryncypał 4'1. Pryncypał 8'1. Viol. Bas 16'
2. Flet major 8'2. Rurflet 8'2. Oktawa Bas 8'
3. Bourdon 8'3. Oktawa 4'3. Oktawa Bas 4'
4. Gamba 4'4. Quindec. 2 2/3'4. Mixtura 6 ch
5. Flet minor 4'5. Oktawa 2'5. Cello 8'
6. Mixtura 3 ch6. Mixtura 6 ch + Cymbał 3-5 ch6. Rurflet 8'
7. Gembs Horn 4' *7. Piccolo 1'7. Trąba 2'
8. Salcint 8'8. Puson 8'
9. Gembs Horn 8'
Pomoce
Tremolo (dodane w XX w.)
Cymbelstern
Przypisy
*) do h piszczałki labialne, dalej 8' językowe
Stół gry

Stół gry


Źródło
Przygotowano na podstawie książki: "Zabytkowe organy w województwie kieleckim" Piotra Rosińskiego (PWN 1992)
Zdjęcie prospektu: Piotr Thel
Autor
Jakub Garbacz


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:15:36

Kościół św. Floriana (OO. Cystersów – organy w transepcie) (Wąchock) - 6 głosów