Kościół garnizonowy św. Agnieszki Kraków (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Barokowy kościół, wzniesiony w drugiej połowie XVII w., wraz z przyległymi zabudowaniami klasztornymi należał pierwotnie do zakonu bernardynek. Między 1670 r. a 1685 r. ówczesna przełożona, s. Wiktoria Trzebieńska, wyposażyła świątynię w pozytyw. W 1788 r. tutejszy konwent został zlikwidowany, a zakonnice przeniosły się do klasztoru św. Józefa przy dzisiejszej ul. Poselskiej. Wiadomo, że 16 sierpnia tegoż roku w kościele św. Józefa stanęły organy przeniesione z kościoła św. Agnieszki. Były one zapewne identyczne z pozytywem sprawionym przez s. Trzebieńską. Po 1788 r. świątynia została zlicytowana i przeszła w ręce prywatne, pełniąc rolę magazynu. W 1926 r. wykupiono ją i przekazano duszpasterstwu wojskowemu. Gruntowny remont kościoła był prowadzony w latach 20. i 30. XX w. W 1932 r. zburzono pierwotny chór zakonny, zastępując go płytszym, nadwieszonym chórem muzycznym. Nowe organy zostały zamówione w 1934 r. w warszawskiej firmie Wacława Biernackiego. W 1944 r. zostały naprawione przez Stanisława Żebrowskiego z Krakowa. W ostatnich latach Lech Skoczylas z Krakowa zmienił trakturę na elektropneumatyczną. Wymienił również włączniki wolnej kombinacji i urządzeń dodatkowych.

Instrument 21-głosowy, o trakturze elektropneumatycznej, z wolnostojącym stołem gry o dwóch manuałach (C-c4) i pedale (C-f1). Prospekt organowy dwuczłonowy, modernistyczny ze stylizowaną snycerką.


Budowniczy
Wacław Biernacki
Rok zakończenia budowy
ok. 1934
Liczba głosów
21  (20)
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Pryncypał 8”1. Gamba 8”1. Subbas 16”
2. Salicet 8”2. Vox celest. 8” ***2. Violonbas 16”
3. Flet maj 8”3. Klarnet 8”3. Cello 8”
4. Fugara 8”4. Amabilis 8”4. Fletbas 8” *
5. Holflet 8”5. Trawerso 4”5. Fagot 16” **
6. Oktawa 4”6. Obój 8”
7. Flet 4”
8. Kwinta 2 2/3
9. Superokt. 2”
10. Mixtura 2/4
Pomoce
Pedał M I, Pedał M II, Super M I,
M II M I, Super M II M I, Subo M II M I,
M I M II
automat pedału, wolna kombinacja, stałe kombinacje (P, MF, F, T), wyłącznik głosów językowych, crescendo, żaluzja manuału II, tremolo manuału II
Przypisy
*) brzmienie o charakterze Kwintadeny
**) transmisja i ekstensja głosu Obój 8”
***) od c, jeden rząd transmitowany z Gamby
Stół gry (2021)

Stół gry (2021)

Tabliczka budowniczego

Tabliczka budowniczego

Wnętrze kościoła z chórem zakonnym (stan przed 1926 r.)

Wnętrze kościoła z chórem zakonnym (stan przed 1926 r.)

Prospekt (stan z okresu okupacji)

Prospekt (stan z okresu okupacji)

Stół gry (2010)

Stół gry (2010)


Źródło
Źródła archiwalne:
Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie: rachunek, fotografia wnętrza kościoła św. Agnieszki,
Archiwum Sióstr Bernardynek w Krakowie: zapiski kronikarskie klasztoru św. Agnieszki,
Narodowe Archiwum Cyfrowe: fotografia wnętrza kościoła św. Agnieszki (1932);

Prasa:
"Muzyka kościelna" 1934, nr 11/12,
"Muzyka kościelna" 1935, nr 3/4;

Opracowanie:
M. Nałęcz Dobrowolski, "Kościół i klasztor św. Agnieszki w Krakowie", Kraków 1906

Aktualizacja informacji w opisie, fotografie stołu gry (2021) i tabliczki: Axel Tulicki
Fotografia stołu gry (2010): Paweł Pasternak
Autor
Piotr Matoga


Ostatnia modyfikacja: 2021-11-22 20:02:47

Kościół NMP Matki Kościoła (Prądnik Biały) (Kraków) - 29 głosów
Kościół Najświętszego Imienia Maryi (pijarów – Rakowice) (Kraków) - 13 głosów
Kościół Stygmatów św. Franciszka z Asyżu (OO. Franciszkanów-Reformatów – Bronowice Wielkie) (Kraków) - 27 głosów