Kościół św. Barbary i św. Maurycego (dawniej garnizonowy) Inowrocław (kujawsko-pomorskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Organy zostały wybudowane w 1917 roku przez renomowaną świdnicką firmę organmistrzowską Schlag & Söhne jako 13-głosowy pneumatyczny instrument z przeznaczeniem dla kolegium nauczycielskiego w Kcyni, oznaczony numerem opusowym 1043. Wówczas dyspozycja wyglądała następująco:

Hauptwerk Jalousienwerk Pedal
Bordun 16' Geigen-principal 8'    Subbass 16'
Principal 8' Aeoline 8' Violon 16'
Gedeckt 8' Rohrflöte 8' Bassflöte 8'
Gambe 8' Gedackt-flöte 4'  
Octave 4'    
Mixtur 3 fach       

 

W bliżej nieznanym czasie (parafia podaje, że w 1932 roku, jednak nie jest to udokumentowane) instrument został prawdopodobnie zakupiony od zamkniętego kolegium i translokowany do kościoła. W tej formie przetrwał do lat 90. XX. w., kiedy doszło do niefortunnej przebudowy, w trakcie której usunięto połączenia manuałów i pedału (pozostały tylko Superoctavkoppel II z. II oraz Suboctavkoppel II z. I), stałe kombinacje, crescendo z zegarem oraz wałkiem, głos Mixtur z I manuału złożony został z przypadkowych piszczałek, a rejestry pozostałe po połączeniach zapełniono nowymi nazwami głosów, których jednak brak w instrumencie. Stół gry został wbudowany w cokół szafy organowej (uprzednio był on wolnostojący). W planach była dalsza rozbudowa organów, której jednak nie podjęto, a instrument pozostawiono w tym stanie po dziś dzień.

Wewnątrz szafy znajdują się zachowane urządzenia wymontowane z kontuaru (wałek crescendo, urządzenia pneumatyczne itp.), które zostały zabezpieczone przed działaniem drewnojadów oraz osób niepowołanych, a także wiele oryginalnych piszczałek głosu Mixtur 3 fach, które uległy pogięciu i zniszczeniu. W instrumencie panują liczne nieszczelności układu powietrznego oraz niesterowalności traktury będące efektem niefachowej przebudowy (rurki wypadające z rastrów, przewiercone kanały itp).

W związku z prowadzonymi od kilku lat pracami rewitalizacyjnymi kościoła planowany jest remont chóru wraz z wymianą podłogi. Przy tej okazji planowany jest również generalny remont organów wraz z przywróceniem im oryginalnego stanu z 1917 roku.


Budowniczy
Schlag & Söhne
Opus
1043
Rok zakończenia budowy
1917
Liczba głosów
13
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
Hauptwerk Jalousienwerk Pedal 
1. Bordun 16'1. Geigen-principal 8'1. Subbass 16'
2. Principal 8'2. Aeoline 8'2. Violon 16'
3. Gedeckt 8'3. Rohrflöte 8'3. Bassflöte 8'
4. Gambe 8'4. Gedackt-flöte 4'
5. Octave 4'
6. Pryncypał 4' *
7. Flet 2' *
8. Picolo 1' *
9. Mixtura 3 rz.*
Pomoce
Superoctavkoppel II z. II
Suboctavkoppel II z. I
Przypisy
*) nazwy głosów nadane podczas przebudowy
Stół gry

Stół gry


Źródło
Oględziny własne
Podziękowania dla ks. Proboszcza za udostępnienie instrumentu
Autor
Tomasz Padoł


Ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 23:19:58

Kościół Zwiastowania NMP (Inowrocław) - 38 głosów
Bazylika Imienia NMP (Inowrocław) - 14 głosów
Kościół farny św. Mikołaja (Inowrocław) - 38 głosów