Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej (augustianów) – pozytyw w kaplicy św. Moniki (augustianek) Kraków (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Gotycka kaplica została wzniesiona w pierwszej połowie XV wieku. Pierwsze organy, na temat których zachowały się jakiekolwiek wzmianki archiwalne, zbudował tutaj Antoni Sapalski z Krakowa w 1854 r. kosztem 350 zł reńskich. Instrument ten, ufundowany przez rodzinę Cofałków, był zapewne kiepskiej jakości, podobnie jak wiele innych dzieł Sapalskiego, skoro już w 1880 r. firma Jana Śliwińskiego ze Lwowa zbudowała dla kaplicy nowy pozytyw, biorąc w rozliczeniu dotychczasowe organy oraz pobierając dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 550 zł reńskich.

Pozytyw był strojony w 1889 r. przez Woyciechowskiego (Tomasza Wojciechowskiego z Krakowa?) oraz 28 listopada 1893 r. przez Rudolfa Haase i Markiewicza (Bronisława Markiewicza ze Lwowa?).

Instrument 5-głosowy, o trakturze mechanicznej, z wbudowanym stołem gry o 1 manuale (C-f3) bez pedału.

Prospekt organowy architektoniczny, eklektyczny, jednosekcyjny, pięciopolowy.


Budowniczy
Jan Śliwiński
Rok zakończenia budowy
1880
Liczba głosów
5
Liczba klawiatur
I
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał
1. [Flet kryty 8']
2. [Viola da Gamba 8']
3. [Vox coelestis 8']
4. [Pryncypał 4']
5. [Pikkolo 2'] lub [Oktawa 2']
Przypisy
Brak napisów przy kluczach rejestrowych
Stół gry

Stół gry

Tabliczka firmowa

Tabliczka firmowa


Źródło
Archiwum Sióstr Augustianek w Krakowie: inwentarz i kronika;
inskrypcje na odwrocie pulpitu nutowego.
Autor
Piotr Matoga


Ostatnia modyfikacja: 2021-11-05 09:26:09

Kościół NMP Matki Kościoła (Prądnik Biały) (Kraków) - 29 głosów
Kościół Najświętszego Imienia Maryi (pijarów – Rakowice) (Kraków) - 13 głosów
Kościół Stygmatów św. Franciszka z Asyżu (OO. Franciszkanów-Reformatów – Bronowice Wielkie) (Kraków) - 27 głosów