Kościół Zmartwychwstania Pańskiego (Księży Zmartwychwstańców) Kraków (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Kościół został zbudowany i poświęcony w 1887 r. Początkowo posługiwano się w nim fisharmonią. W 1938 r. firma Wacława Biernackiego z Warszawy przedłożyła kosztorys na budowę 11-głosowych, pneumatycznych organów o 2 manuałach i pedale. Instrument miał kosztować 11800 złotych. Plany nie doczekały się realizacji, a fisharmonia była nadal w użytku.

Dopiero w połowie XX w. świątynię wyposażono w organy sprowadzone z kościoła zmartwychwstańców we Lwowie. Zbudowała je lwowska firma Rudolfa Haase przed 1912 r. (dokładny rok budowy jest niemożliwy do ustalenia ze względu na brak zachowanych źródeł archiwalnych). Podczas wojny instrument został pozbawiony piszczałek prospektowych. Ponieważ w 1922 r. organy były już w złym stanie, koniecznym okazało się podjęcie gruntownego remontu. W 1924 r. jego wykonawca (R. Haase?) otrzymał wynagrodzenie za pracę. Niedługo później instrument był dwukrotnie naprawiany przez Bronisława Markiewicza ze Lwowa (w latach: 1929 i 1930). Ostatnią naprawę przed translokacją przeprowadził niejaki Chmiel (Jan?) w 1943 r.

Jeszcze w okresie II wojny światowej zmartwychwstańcy, opuszczając Lwów, przewieźli organy do Krakowa. W 1954 r. zostały one zamontowane w miejscowym kościele przez kleryka Ireneusza Kortylewskiego CR i jego pomocnika, kleryka Czesława Chmurzyńskiego CR. Instrument był naprawiany w 1958 r. Później jego stan ulegał stopniowemu pogorszeniu. Dopiero w 1982 r. firma Henryka Siedlara z Krakowa przeprowadziła gruntowny remont.

Instrument 8-głosowy, o trakturze pneumatycznej, z wolnostojącym stołem gry o 2 manuałach (C-g3) i pedale (C-d1).

Prospekt organowy architektoniczny, bezstylowy, jednosekcyjny.


Budowniczy
Rudolf Haase
Rok zakończenia budowy
przed 1912
Liczba głosów
8
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Montre 8'1. Bourdon 8'1. Subbas 16'
2. Flûte douce 8'2. Flûte traversier 4'
3. Prestant 4'3. Nazard 2 2/3' *
4. Doublette 2' *
Pomoce
Acoupp. II/I,
Tirasse I,
Super II/I,
Sub II/I
Przypisy
*) głos nieoryginalny
Stół gry

Stół gry

Tabliczka firmowa

Tabliczka firmowa


Opis na medal

Powyższy artykuł został uznany przez Redakcję jako wzorcowy. Jest to szczególne wyróżnienie dla profesjonalnych opisów instrumentów: opartych o bogatą bibliografię oraz wizję lokalną, posiadających wyczerpujący i ciekawy opis, udokumentowanych zdjęciami w wysokiej rozdzielczości oraz powstałych z dbałością o szczegóły. Opis posiadający to wyróżnienie jest wzorem dla wszystkich innych i powinien być przez nie naśladowany. Potwierdza również wiedzę i umiejętności autora w zakresie analizy budowy instrumentu.
Źródło
Archiwum Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców w Krakowie: akta domu i kościoła we Lwowie, akta domu i kościoła w Krakowie (ul. Łobzowska 10);
"Skorowidz przemysłowo-handlowy Królestwa Galicji", Lwów 1912;
relacja ks. Czesława Chmurzyńskiego CR.
Autor
Piotr Matoga


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:12:48

Kościół NMP Matki Kościoła (Prądnik Biały) (Kraków) - 29 głosów
Kościół Najświętszego Imienia Maryi (pijarów – Rakowice) (Kraków) - 13 głosów
Kościół Stygmatów św. Franciszka z Asyżu (OO. Franciszkanów-Reformatów – Bronowice Wielkie) (Kraków) - 27 głosów