Zbiór śpiewów p. Krzysztofa Tomiaka

Posiadana przez nas wiedza na temat śpiewnika:

Autor: Brak danych
Wydano: Brak danych
Ilość stron: Brak danych
Źródło: Brak danych
Numer Tytuł Opis
07_11 Między świętymi zwieńczony nagrodą Hymn brewiarzowy
- Inwokacja do bł. Doroty z Mątowów Do bł. Doroty z Mątowów