Między świętymi zwieńczony nagrodą

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Między świętymi zwieńczony nagrodą, w dzień uroczysty przyjmij nasze hołdy. Twa doskonałość jaśnieje na niebie, o Benedykcie!

2. Jeszcze w młodości dojrzałym się stałeś, złe pożądania nie zwabiły Ciebie. Ducha wznosiłeś ku górze, wzgardziwszy świata marnością.

3. Aby nie zgrzeszyć, uszedłeś z ojczyzny, obcy rodzinie, zamieszkałeś w lasach; Tam napisałeś natchnioną mądrością Regułę życia.

4. Przez nią wskazałeś, jak trzeba się poddać sercem ochotnym prawom Ewangelii. Pomóż nam wszystkim podążać z weselem drogą świętości.

5. Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu chwała niech będzie teraz i na wieki, za to, że Ciebie łaskawie obdarzył blaskiem wielkości.