Wesel się, Polsko cała


Nazwa kategorii
Pieśni do świętych

Refren: Wesel się, Polsko cała, * matko szlachetnych ludzi, * przez wieki tobie chwała, * przez wieki Bogu służysz.
1. Ciesz się dobrym pasterzem, * biskupem Stanisławem, * on życie dał w ofierze * za prawdę, lud i wiarę. Ref.
2. Uproś nam Stanisławie * u Boga cnotę męstwa, * by w każdej słusznej sprawie * móc wytrwać do zwycięstwa. Ref.
3. Raduj się dziś Krakowie * świętego darem ciała, * chwal Boga Wszechmocnego * i ciesz się Polsko cała. Ref.

Zaloguj się, aby dodać komentarz!